2022-es NAV ellenőrzési terv

2022-es NAV ellenőrzési terv

Április elején a NAV közzétette a 2022. évre vonatkozó ellenőrzési tervét. Az alábbiakban a főbb irányokat, ellenőrzési területeket foglaltuk össze. A részleteket tartalmazó dokumentum az adóhatóság honlapján olvasható.

MEGKÖZELÍTÉS

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az adóhatóság a jogkövető magatartást tanúsító és együttműködő adózókat támogatja, míg a szándékos adóelkerülést folytató adózókkal szemben minden lehetséges eszközt felhasználva lép fel.

A NAV a konkrét fellépést (jogkövetési vizsgálat, adó-, vámellenőrzés, támogató eljárás) a kockázatelemzések alapján a kockázatok súlya és az adózók jogkövetési hajlandósága szerint határozza meg.

FÓKUSZ TERÜLETEK

A 2022-es ellenőrzési terv alapján a NAV ellenőrzési tevékenysége négy fő területre koncentrál.

 1. Jelentős költségvetési kockázatot hordozó tevékenységek ellenőrzése

Ebbe a körbe tartoznak többek között:

 • webhelyeken, portálokon értékesítők,
 • élelmiszeripari termékeket előállítók és forgalmazók; építőipari- / építőanyag-kereskedelmi tevékenységet folytatók,
 • (használt) gépjármű- és gépjármű alkatrész kereskedelmi / gépjárműjavítás tevékenységet végzők,
 • ingatlanközvetítői tevékenységet végzők; számítástechnikai-termékek kereskedelmével foglalkozók.
 1. A rendelkezésre álló adatok alapján költségvetési bevételi szempontból kockázatot hordozó adóalanyok célzott kockázatelemzésen alapuló ellenőrzése

Ebben a körben alapvetően az online adatszolgáltatásból, a nemzetközi információcseréből, valamint a „Foglalkoztatotti riaszt” rendszerből származó adatokat elemzi az adóhatóság és teszi meg adott esetben a szükséges ellenőrzési lépéseket.

Kiemelt területként került megjelölésre:

 • a számlázási láncok feltárása,
 • az adózási szempontból nem együttműködő országokkal kapcsolatban álló és onnan nyereséget szerző adózók kockázatelemzésen – különös tekintettel a transzferárazásra – alapuló ellenőrzése,
 • a nagy élőmunkaerő-igényű foglalkoztatással – például munkaerő-kölcsönzéssel, vagyonvédelemmel és takarítással – összefüggő csalárd adózói magatartás feltárása, valamint
 • az e-kereskedelem és kifejezetten az import tevékenység átfogó ellenőrzése.
 1. Kiemelt adózók ellenőrzése

A kiemelt- és legnagyobb adóteljesítményű adózók ellenőrzése továbbra is a NAV ellenőrzési tevékenységének középpontjában áll.

Ezen belül a nemzetközi információcsere alapján fogadott adatok (országonkénti jelentések, határon átnyúló konstrukciók) kockázatelemzésével 2022-ben nagyobb hangsúlyt kap a határon átnyúló ügyletek ellenőrzése.

 1. Önkéntes jogkövetés támogatása

Ezen a területen a NAV egyrészt támogató eljárásokat folytat le folyamatos kockázatelemzés alapján a kockázatok súlya és az érintett adózói kör jogkövetési hajlandósága szerint.

Másrész folyamatosan monitorozza az alapvető devianciákat. Ezen a területen a fókusz többek között a következőkre terjed ki:

 • újonnan alakult és személyi változással érintett vállalkozások,
 • Online Számla rendszer adatai, valamint Online pénztárgéppel kapcsolatos kötelezettségek,
 • az áfabevallást be nem nyújtó, vagy nullás adókötelezettséget valló, de kontroll alapján tevékenységet folytató, áfakontroll-eltéréssel rendelkező, illetve az „alvó státuszból feléledő” társaságok,
 • a személyi jövedelemadó visszaigénylést, visszatérítést tartalmazó bevallások.

A fentiek mellett az adóhatóság ellenőrzési terve részletesen tartalmazza a 2022. évben tervezett ellenőrzések fő irányait (támogató eljárások, folyamatos feladatok, tematikus feladatok).

 

A témához kapcsolódó korábbi cikkeink:

Mit lát az adóhatóság? – 1. rész – TruTax

Mit lát az adóhatóság? – 2. rész – TruTax

NAV: Mesterséges Intelligencia Munkacsoport – TruTax

Határon átnyúló ügyletek jelentése: gyakorlati kérdések és válaszok – TruTax

Székhelyszolgáltatók: működéssel kapcsolatos előírások és Pmt. szerinti ellenőrzési tapasztalatok – TruTax

Tags: No tags