extraprofit adó

Extraprofit adók: finomhangolás a szabályozásban

Az új KATA törvényt kihirdető 118. számú Magyar Közlönyben módosításra került az extraprofit adókról szóló 197/2022 (VI. 4.) Korm. rendelet is. Bár a figyelem szinte teljesen az új KATA szabályokra irányult, érdemes kitérni az extraprofit adók módosításaira is.

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy mely ágazatokat sújtja 2022. július 1-jétől extraprofit adó. A július 18-án kihirdetett módosító rendelet (257/2022 (VII. 18.)) egy része csak stilisztikai pontosításokat tartalmaz, a jelentősebb változásokat az alábbiakban foglaltuk össze:

  • Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások: esetükben a különadó alapját a helyi adókról szóló törvény szerinti nettó árbevétel képezi. A módosítás eredményeként a nettó árbevétel összegébe nem kell beszámítani a helyi adókról szóló törvény szerint meghatározott nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevételt. Emellett nem képezi részét az adóalapnak a futamidő közben vagy futamidő végén visszavett, majd értékesített eszköz könyv szerinti értéke sem (ide nem értve azt az összeget, amely a pénzügyi lízingbe adott eszköz beszerzési értékeként került elszámolásra).
  • Befektetési vállalkozások és hitelintézetek: eredetileg csak a Magyar Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által nyújtott befektetési szolgáltatások mentesültek a tranzakciós illeték alól. A módosítások következtében az a pénzügyi eszköz vétel is mentesül, amely vállalkozási tevékenységet nem végző magánszemély javára vételenként 20 ezer forintot meg nem haladó értékben történik. Ezen kívül az illeték hatályát kiterjesztik azokra is, akik befektetési szolgáltatásukat a befektetési vállalkozásokról szóló törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatásként végzik. Esetükben a módosító rendelet rendezi azt is, hogy mikor és milyen módon kell bejelentkezniük az adóhatósághoz.
  • Földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet (légi személyszállítási tevékenység tekintetében): pontosításra került a kötelezettek köre visszamenőleges hatállyal, 2022. július 1-jétől. A földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetek közül azoknak keletkezik kötelezettsége, melyek az utas- és poggyászkezelési tevékenységet látják el.
  • Biztosítók: a 2022. november 30-ig fizetendő pótadóelőleget a kedvezőbb, 2023. évre előírt pótadó mérték alapján kell kiszámítani és nem a 2022. évivel.
  • Népegészségügyi termékadó alanyai: pontosításra került a NETA-köteles termékek köre és meghatározása, valamint a snack-eken belül két, kedvezőbb adómértékkel terhelt termék került megkülönböztetésre.
Tags: No tags