20210615_kormányrendelet

Extraprofit adók: további módosítások

A Magyar Közlöny 30. számában megjelent a Kormány 62/2023. (II. 28) számú rendelete, melyben pontosításra kerültek a gyógyszergyártókra és a légitársaságokra vonatkozó szabályok, valamint módosultak a NETA-t, a kiskereskedelmi pótadót és a feldolgozóipari gyártókat érintő egyes rendelkezések is.

A pontosítások és módosítások 2023. március 1-jén hatályba is léptek. Az alábbiakban ezeket foglaltuk össze röviden:

  • A gyógyszergyártók fogalmának pontosításával már a 2022. évi kötelezettség tekintetében is szűkítésre került a kötelezettek köre. Ennek következtében azon, a TEÁOR 2110 (Gyógyszeralapanyag-gyártás) és a TEÁOR 2120 (Gyógyszerkészítmény gyártása) szakágazat szerinti tevékenységet végző gyógyszergyártók kötelesek különadó fizetésére, melyek esetében az említett tevékenységekből származó összesített nettó árbevétel meghaladja az adóév első napján rendelkezésre álló legutolsó beszámoló szerinti teljes nettó árbevétel 33,33%-át.
  • A légitársaságok hozzájárulásának mértéke finomításra került. Rövid és hosszú távú utak esetében is csökkentésre kerül a legkevesebb kibocsátással működő gépek után fizetendő hozzájárulás mértéke. Ugyanakkor a csökkentés mértékével megegyező összegben növelésre kerül a legmagasabb kibocsátású gépek után fizetendő közteher. Az újonnan megállapított mértékek 2023. január hónapra már alkalmazandók, ezért a Korm. rendelet biztosítja a pótlékmentes önellenőrzés lehetőségét.
  • A Korm. rendelet módosít a légitársaságokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség szabályain is. Az ACI Airport Carbon and Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értéke helyett a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) hajtómű kibocsátási adatbázisában (ICAO Engine Emissions Databank) meghatározott fel- és leszállási ciklusban átlagosan elégetett üzemanyag mértékének, a hajtóművek számának és a kibocsátási érték (3,16) szorzatának egy ülésre jutó értékét kell megadni.
  • március 1-jétől már nem kell NETA-t fizetni azon alapanyagok értékesítése után, melyeket adóköteles termék előállítása során használnak fel, így ismételten csak a végtermék lesz NETA-köteles. A Korm. rendelet kifejti a mentességre jogosító igazolás módját (meghatározott tartalmú vevői nyilatkozat).
  • Ugyanezen időponttól az energiaellátók jövedelemadója alá az extraprofit adókról szóló kormányrendelet alapján bekerülő feldolgozóipari gyártói kör (a bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj gyártó) számára megszűnik a rendelet szerinti arányosítási lehetőség abban az esetben, ha a jövedelemadó-köteles tevékenységen kívül egyéb tevékenységet is ellát.
  • Végül, módosulnak a kiskereskedelmi pótadó szabályai a kötelezettség alá tartozó, eltérő adóévet alkalmazó adózók egy csoportja számára, ugyanis esetükben az emelt mértékű kötelezettség a 2022. július 1. napjától kezdődő adóévre vonatkozóan alkalmazandó.
Tags: No tags