extraprofit adó

Extraprofit adók

2022. június 4-én kihirdették az extraprofit adókról szóló Kormányrendeletet. A rendelet az ágazati különadók mellett a cégautóadó, az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adó, a népegészségügyi termékadó és a jövedéki adó növelésével kapcsolatban tartalmaz részletszabályokat.

A rendelkezések 2022. július 1-jén lépnek hatályba, kivéve a bányajáradékkal, illetve az ásványi anyagokkal és geotermikus energiával kapcsolatos szabályokat, melyek 2022. augusztus 1-jétől válnak hatályossá. A Kormány az extraprofit adóktól hozzávetőlegesen évi 900 md Ft adóbevételre számít.

Az alábbiakban a Kormányrendelet főbb rendelkezéseit foglaltuk össze, megjelölve az egyes ágazatokat sújtó adó(k) összesített éves értékét.

 

Érintett adózói kör

Adó alapja

Adó / hozzájárulás mértéke

Tervezett költségvetési bevétel évente

Hitelintézet és pénzügyi vállalkozás a helyi adókról szóló törvény szerinti, az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel

2022-ben 10%

2023-ban 8%

300 md Ft

 

Befektetési vállalkozás és hitelintézet a Kormányrendelet által meghatározott pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára)

0,3%, de vételenként legfeljebb 10 ezer Ft

Pénzforgalmi szolgáltatási, hitel- és pénzkölcsönnyújtási, pénzváltási, pénzváltás-közvetítési tevékenységeket Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásként végző személyek pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére kötelezetté válnak a kapcsolódó jogszabály előírásainak megfelelően
Kőolajtermék-előállító az Oroszországi Föderációból származó kőolaj Kormányrendelet szerint meghatározott világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata 25%

300 md Ft

 

 

KÁT rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, valamint a METÁR hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő és a zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő, ha szerződése a 2022. vagy a 2023. adóévben megszűnik, vagy ha a 2022. vagy a 2023. adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, prémium támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést KÁT és METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő: a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel és a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által megállapított, a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege;

METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő: villamosenergia-kereskedelmi szerződésben meghatározott értékesítési árnak a tárgyévre vonatkozó támogatott árral csökkentett pozitív összegének és a termelő által a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségének szorzata

2022-ben és 2023-ban is 65%
Feldolgozóipari (bioetanol, keményítő és keményítőtermék, napraforgóolaj) gyártó Távhő. törvény szerinti adóalap 2022-ben és 2023-ban is 31%
Bányajáradék fizetésére kötelezett a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek:

– 48%-a (a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében)

– 42%-a (az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és szabadáron értékesített földgáz esetében)

– 36%-a (a próbatermelés során, valamint a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében)

 

Földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet (légi személyszállítási tevékenység tekintetében) a légi személyszállítási tevékenység keretében, a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzit utasokat kivéve végső úti céltól függően utasonként 3.900 / 9.750 Ft

30 md Ft

Gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja (vagy bizonyos esetben a forgalmazó), valamint tápszer társadalombiztosítási támogatása iránt kérelmet benyújtó valamennyi közfinanszírozásban részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszer, tápszer után (egyes termékek kivételével) a tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási támogatásnak a termelői árral vagy importbeszerzési árral arányos (termelői ár/fogyasztói ár) része 2022-ben és 2023-ban is:

– a 10 ezer Ft-ot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 20%,

– a 10 ezer Ft-ot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28%

20 md Ft

Cégautóadó alanya 2022. július 1. és 2022. december 31. között az alábbi táblázat szerint (közel kétszeres adómérték a jelenlegihez képest)

100 md Ft

Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató minimálbérhez kötött:

– mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 0,5%

– alkalmi munka esetén 1%

– filmipari statiszta esetén 3%

Népegészségügyi termékadó alanya adóköteles termékek körének bővülése (pl. csemege, előrecsomagolt édes, sós tészta) és az adómértékek emelkedése – részletes lista a Kormányrendeletben
Jövedéki adó alanya egyes energia, alkohol és dohány termékek adómértéke emelkedik – részletes lista a Kormányrendeletben
Elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó a helyi adókról szóló törvény szerinti, adott adóévi nettó árbevétel adóalap

– 1 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 0%,

– 1 milliárd forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,

– 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%,

– 100 milliárd forintot meghaladó része után 7%

40 md Ft

Biztosító különböző biztosítási szolgáltatásokból származó biztosítási díj összege 2022. július 1. és 2023 december 31. között az adóalap összegétől és a konkrét tevékenységtől függően sávosan progresszív (2023-ban fele akkora, mint 2022-ben)

50 md Ft

Kiskereskedelmi adó alanya változatlan (kiskereskedelmi adó törvény szerinti) 2022. július 1-jét magában foglaló adóévben: az egyébként fizetendő kisker adó mellett, annak 80%-ával egyező összegű pótadó

 

2023-ban kezdődő adóévében: a sávosan progresszív adókulcsok emelkednek (pl. az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,7% helyett 4,1%)

60 md Ft

 

* A cégautóadó mértéke:

A

B C D

Teljesítmény (KW)

„0”–„4” környezetvédelmi
osztályjelzések esetén

„6”–„10” környezetvédelmi
osztályjelzések esetén

„5”; „14–15” környezetvédelmi
osztályjelzések esetén

0–50

30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint

51–90

41 000 forint 20 000 forint

16 000 forint

91–120 61 000 forint 41 000 forint

20 000 forint

120 felett 81 000 forint 61 000 forint

41 000 forint

 

 

Tags: No tags