Kata változások

KATA: könnyítések az áttérés kapcsán

2022. augusztus 9-én új szabályok jelentek meg a 134. számú Magyar Közlönyben a szeptemberi KATA változásokkal összefüggésben.

Ezen szabályok egyrészt megkönnyítik a KATA-ról más adózási formára történő áttérést, másrészt az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) vonatkozásában – egyelőre átmeneti jelleggel – adócsökkentést vezetnek be.

Ezek mellett egy külön kormányrendelet alapján a társasági adó alanyainak lehetőségük lesz USD-ben vagy EUR-ban teljesíteni az adófizetési kötelezettségüket – egyelőre szintén átmeneti jelleggel.

A főbb változások részletesebben a következők:

  • Az ekho alkalmazására jogosultakat foglalkoztató kifizető 13%-os mértékű ekho közterhe eltörlésre kerül szeptember 1-jétől – egyelőre átmeneti jelleggel, a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig, azaz jelen állapot szerint 2022. november 1-jéig.

Ezzel a kifizetők még inkább érdekeltté válnak, hogy ekho-s jogviszonyban foglalkoztassanak például hangmérnököt, grafikust, műfordítót, producert, könyv- és lapszerkesztőt, műsorszerkesztőt, újságírót, képző és előadóművészt, színészt, díszletezőt, színházi fodrászt, sminkest, jelmezkészítőt, edzőt, hivatásos sportolót; a magánszemélyek pedig adott esetben meg is szabadulhatnak attól az adminisztrációs tehertől, ami egy egyéni vállalkozás fenntartásával jár.

  • A kormányrendelet módosító rendelkezése az új KATA melletti ekhozást lehetővé teszi átmeneti jelleggel azáltal, hogy ezen adózói kört a 2022. év vonatkozásában mentesíti azon ekho törvénybeli korlátozás alól, miszerint az ekho szerinti adózás nem alkalmazható, ha az egyéni vállalkozó az adóévben a KATA szerinti adózást választotta. A módosító rendelkezés alapján tehát arra is lehetőség nyílik, hogy az érintett személyek a két kedvező adózási formát egyszerre alkalmazzák 2022-ben. Ezzel pedig lehetővé válik (ha csak átmenetileg is), hogy a magánszemélyek felé történő teljesítések kapcsán az új KATA, a kifizetők felé történő teljesítések kapcsán pedig az ekho szerint adózzanak.

(Természetesen az ekho alkalmazásának azon feltétele, hogy az általános szabályok szerint meg legyenek fizetve a közterhek, változatlanul fennáll. Így a módosítás, figyelembe véve az új KATA szabályait is, véleményünk szerint csak akkor lesz alkalmazható, ha a magánszemély megbízási jogviszonyában teljesíti a közteherfizetési kötelezettséget, vagy 36 órát el nem érő munkaviszonnyal is rendelkezik.)

  • Az átalányadózásra áttérő kisadózó vállalkozások a kormányrendelet egyszerűsítő szabálya miatt nem kell, hogy napi arányosítást alkalmazva állapítsák meg a 2022. év utolsó 4 hónapjában átalányadózóként még megszerezhető bevételeik nagyságát. Az éves bevételi határ harmadáig, azaz 2022-ben a főszabály szerinti 24 millió forint esetén kereken 8 millió forintig alkalmazhatják a kedvező adózási módot.
  • A kormányrendelet módosító rendelkezése a KATA-ról átalányadózásra történő áttérést abban segíti, hogy az egyéni vállalkozókat mentesíti azon Szja törvénybeli korlátozás alól, miszerint az átalányadózás megszűnésének, megszüntetésének évét követően legalább 4 adóévnek el kell telnie ahhoz, hogy az átalányadózás ismét választható legyen. Praktikusan tehát a korábban átalányadózó, de később KATA-t választó és augusztus 31-én még kisadózó egyéni vállalkozások szeptember 1-jétől jogosultak lehetnek újra az átalányadózást alkalmazni, függetlenül attól, hogy nem telt még el a 4 éves várakozási időszak.
  • Az augusztus 31-én még KATA-s kkt., bt., egyéni cég, ügyvédi iroda mentesülést kap azon – plusz adminisztrációval és kiadással járó – kötelezettsége alól, hogy KIVA vagy Tao adózásra áttérve a nyitó mérlegét könyvvizsgálóval kelljen ellenőriztetni.
  • A régi KATA-s kkt. és bt. kisadózóként bejelentett, korlátlanul felelős tagjai, amennyiben egyéni vállalkozás keretében kívánják folytatni tevékenységüket és emiatt egyszerűsített végelszámolással megszüntetik a gazdasági társaságukat, a már augusztus 10-től hatályos szabályok szerint lehetőséget kapnak arra, hogy az egyszerűsített végelszámolás bejelentésének napjától – tehát akár már augusztus 10-től – felvételt nyerjenek az egyéni vállalkozók nyilvántartásába. Ennek feltétele egy jogvesztő határidő betartása; az egyszerűsített végelszámolást szeptember 30-ig be kell jelenteniük az adóhatósághoz.
  • A Tao alanyok számára megnyílik a lehetőség, hogy a NAV-nak történő bejelentés alapján a társasági adó fizetési kötelezettségüket USD-ben vagy EUR-ban teljesítsék – egyelőre átmeneti jelleggel, a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig, azaz jelen állapot szerint 2022. november 1-jéig. Az adózók erre vonatkozó bejelentést első alkalommal a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében az adóév első napját megelőző hónap első napjáig tehetnek. A választási lehetőség részletszabályai egy külön kormányrendeletben (298/2022. (VIII. 9.)) jelentek meg a cikk elején említett Közlönyben.
Tags: No tags