képzés

Képzési támogatás: régi lehetőség új köntösben

Az elmúlt években egyes meghatározott vállalati képzések kapcsán vissza nem térítendő pénzbeli támogatást lehetett igényelni a Pénzügyminisztériumtól. A gyakorlatban ezzel a támogatási formával azok a vállalkozások tudtak élni, akik jelentős létszámbővülés előtt álltak, és a bővüléssel párhuzamosan a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos képzésekre volt szükségük.

2020 év elején a képzési támogatással kapcsolatos szabályok kivezetésre kerültek, ugyanakkor 2020. október 22-től ez a támogatási forma ismét elérhető. Az új előírások és az átdolgozott feltételrendszer számos helyen jobban alkalmazkodik a jelenlegi körülményekhez és a vállalatok elvárásaihoz.

Az új szabályozás bemutatásával kapcsolatos cikkünk az Adózónán olvasható, az alábbiakban pedig egy rövid összefoglalót készítettünk a támogatási rendszerről.

blank Kik igényelhetnek képzési támogatást?

Képzési támogatást vállalatmérettől függetlenül a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet igényelhet üzemfejlesztéssel, vagy regionális szolgáltató központ (shared service center) létrehozásával, illetve bővítésével kapcsolatban.

blank Milyen képzések kapcsán vehető igénybe támogatás?

Támogatás olyan belső (vállalaton / cégcsoporton belüli) és külső (harmadik fél által tartott) képzéshez igényelhető, amely a munkavállaló versenyképességének, foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak növeléséhez járul hozzá (pl. nyelvi képzés, IT képzés, konfliktuskezelési tréning, új belépők megismertetése a rendszerekkel).

blank Milyen költségek számolhatók el a támogatás terhére?

A képzési támogatás szempontjából az elszámolható költségek közé tartozik pl. a képzést tartó oktató költsége, a működési költségek (képzéshez használt tárgyi eszköz, utazás és szállás indokolt esetben), valamint a képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen.

blank Mekkora összegű támogatással lehet számolni?

Képzési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át azzal, hogy a támogatás mértéke személyenként legfeljebb 5.000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet. További feltétel, hogy a támogatás mértéke nem haladhatja meg képzési projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

blank Milyen feltételeket kell teljesíteni a támogatás igénybevételéhez?

A főbb feltételek a következők:

  • A támogatást igénylőnek a képzés és az üzemfejlesztés megkezdése előtt támogatási kérelmet kell benyújtania a Nemzeti Befektetési Ügynökséghez – megkezdett projektre nem lehet támogatást igénybe venni.
  • Üzemfejlesztés esetén a beruházás összértékének el kell érnie az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
  • A képzési projekt hossza nem haladhatja meg a 24 hónapot az első képzés megkezdésétől az utolsó képzés befejezéséig.
  • Az olyan regionális szolgáltató központok esetében, ahol a képzési támogatás kedvezményezettje nem vesz igénybe egyedi kormánydöntésen alapuló más regionális támogatást, a létszámot legalább 25 fővel kell növelni. Az egyéb projektek esetén nincs létszámnövelési kritérium.
  • A létszámot (projekttől függően a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma, vagy az újonnan létesített munkahelyekkel növelt összes munkahely) a képzési projekt / üzemfejlesztés befejezését követően legalább 18 hónapon keresztül fenn kell tartani.
  • A támogatás legalább 120%-ának megfelelő értékű biztosíték rendelkezésre bocsátása szükséges.
Tags: No tags