fejl és energiahat adókedv

Módosultak a fejlesztési és energiahatékonysági adókedvezmény szabályai

Márciusban új törvénymódosítás (2022. évi I. törvény) jelent meg, amely a Tao tv. szerinti fejlesztési és energiahatékonysági adókedvezményt érintő módosításokat is tartalmaz. Ezen módosítások következményeként a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet előírásai is változtatásra kerültek.

A módosításokat az indukálta, hogy 2022. január 1-jétől megváltozott a regionális támogatási térkép. Ennek eredményeként nagyvállalkozásoknál Pest, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban 50% lehet a maximális támogatási intenzitás, míg Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókban 30% (további részletek a korábban írt cikkünkben találhatók).

A regionális támogatási térkép változásával a fejlesztési és energiahatékonysági adókedvezmény szabályai a következők szerint módosultak.

Fejlesztési adókedvezmény

 • A jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás, valamint a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás megszűnt önálló támogatási jogcímként.

(Korábban ezen jogcímeken nagyvállalkozás abban az esetben vehetett igénybe adókedvezményt, ha a beruházás termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásnak vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősült, és a Közép-Magyarország régió támogatható településein valósult meg.)

 • A korábbi előírásokkal ellentétben egyik régióban sem feltétel, hogy a beruházásnak új gazdasági tevékenységre irányuló induló beruházásnak kell lennie. Az induló beruházás kitételnek azonban továbbra is meg kell felelni.
 • Az előbbi módosítások eredményeként a következő fogalmak kivezetésre kerültek a szabályozásból: termék-diverzifikációt eredményező induló beruházás, új eljárási innovációt eredményező induló beruházás, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás.
 • További változás, hogy kis- és közepvállalkozás általi fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez akkor kell a Kormány – Európai Bizottság engedélyén alapuló – határozata, ha a beruházás Budapesten kerül megvalósításra, és a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás jelenértéken, adózónként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(Korábban a régióval kapcsolatos kitétel Közép-Magyarországra vonatkozott (kivéve a Közép-Magyarország régió támogatható településeit).)

 • A kapcsolódó kormányrendeleten alapvetően a fenti módosítások kerültek átvezetésre: a Közép-Magyarország régió támogatható településeire vonatkozó fogalom kivezetésre került, valamint az említett támogatási jogcímekre történő hivatkozások és kapcsolódó szabályokat törölték.
 • Az előbbiek mellett a kormányrendeletben a nehéz helyzetben lévő társaságként történő minősítés feltételei is változtak. Ennek megfelelően, ha az adózó 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került, de 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, akkor nem minősül nehéz helyzetben lévő társaságnak és így jogosult lehet adókedvezményre.

(A korábbi szabályok a 2020. január 1-je és 2021. június 30-a közötti időszak vonatkozásában fogalmaztak meg ezeket a feltételeket.)

 • A Tao tv. fenti módosításai 2022. március 21-től, míg a kormányrendelet kapcsolódó változásai 2022. március 22-től hatályosak, melyeket – főszabály szerint – a 2022. év tekintetében kell először alkalmazni. Ugyanakkor az átmeneti szabályok értelmében a módosításokat már a 2021. december 31-ét követően benyújtott, de a módosítások hatálybalépéséig nyilvántartásba nem vett bejelentések, nem engedélyezett kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Energiahatékonysági adókedvezmény

 • A regionális támogatási térkép módosulásának eredményeként a támogatási intenzitások a következők szerint változtak az energiahatékonysági adókedvezmény esetén.
 • Nagyvállalkozásoknál Budapest régióban 30% lehet a maximális támogatási intenzitás (korábban ez a Közép-Magyarország régió nem támogatható településeire vonatkozott).
 • Az összes többi régióban 45% a maximális támogatási intenzitás.
 • A fenti módosításokat első alkalommal a 2021. december 31-ét követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások tekintetében lehet alkalmazni.
 • A nehéz helyzetben lévő társaság fogalma is módosult (ezzel a fejlesztési adókedvezménnyel megegyező szabályok kerültek bevezetésre). Ennek megfelelően nem minősül nehéz helyzetben lévő társaságnak az az adózó (és így adókedvezményre lehet jogosult), ha 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került. Ezt a kivételt az adózó akkor is figyelembe veheti, ha beruházásának, felújításának megkezdésekor e kivétel nem volt hatályos.
Tags: No tags