pexels-pixabay-272980

Transzferár rendelet: változó előírások

2022.12.28-án a Magyar Közlöny 219. számában megjelent a 27/2022. (XII. 28.) PM rendelet, mely több ponton módosítja a transzferár-dokumentáció készítési kötelezettséggel kapcsolatos rendeletet.

A PM rendelet egyrészt beiktatja a transzferár-dokumentáció készítéssel kapcsolatos adatszolgáltatás részletszabályait. Az adatszolgáltatási kötelezettség bevezetésén kívül módosítja a transzferár-nyilvántartás fogalmának értelmezését (külön nyilvántartásnak minősülnek ezt követően a fő- és az ügyletenkénti helyi dokumentumok). Ez, a nyári törvényalkotás során bevezetett megemelkedett mulasztási bírságtételekkel együtt olvasva, jelentős szigorítást jelent a jövőben a dokumentáció készítéssel érintett cégek számára. Könnyítés viszont, hogy már a 2022-es év vonatkozásában sem kell dokumentációt készíteni a 100 millió forint piaci értéket el nem érő kapcsolt ügyletek vonatkozásában (korábban az értékhatár 50 millió forint volt).

A PM rendelet főbb módosításait az alábbi táblázatban foglaltuk össze, összehasonlítva azokat a korábbi szabályozással.

Témakör Korábbi szabály Új szabály Alkalmazás
Definíciók A TP rendelet alkalmazása szempontjából releváns fogalmak definiálása. Új fogalmak bevezetése, pl. a karakterizáció kapcsán, a funkcionális elemzés fogalmának pontosítása, pénzügyi mutatószámokhoz kapcsolódó meghatározások.  2022.12.31-től
Nyilvántartás fogalmának újra definiálása A fő- és helyi dokumentum egy nyilvántartásnak minősül. Külön nyilvántartásnak minősül a fődokumentum, és ügylettípusonként a helyi dokumentumok. első alkalommal a 2023-ban kezdődő adóévre vonatkozóan
Pénzügyi adatok alátámasztása a számviteli adatokkal A nyilvántartás kötelező tartalmi eleme, hogy a transzferár megállapítása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan kapcsolódnak az adózó beszámolójában foglalt adatokhoz. Az összefüggéseket mélyebb szintű elemzéssel kell bemutatni (pl. főkönyvi számla, költséghely, költségviselő, profitcentrum, munkaszám). első alkalommal a 2023-ban kezdődő adóévre vonatkozóan
Összevonás feltételei Meghatározott esetekben az ellenőrzött ügyleteket összevontan is lehetett kezelni a dokumentáció összeállítása során. Meghatározásra kerülnek az ügyletek összevonhatóságának vizsgálata során figyelembe veendő szempontok. első alkalommal a 2023-ban kezdődő adóévre vonatkozóan
Összevonás alól kizárt ügyletek Egymással szorosan összefüggő, de ellentétes irányú ügyletek összevonhatóságának kizárása (pl. beszerzés és a beszerzett anyagokból gyártott termékek értékesítése, a ráfordításokat érintő ügylet és az elsősorban bevételeket érintő ügylet) első alkalommal a 2023-ban kezdődő adóévre vonatkozóan
Nyilvántartáskészítési kötelezettség értékhatára A kapcsolt vállalkozások azon ügyleteit nem kell dokumentálni, melyek esetében a szerződés alapján történő teljesítések értéke az adóévben szokásos piaci áron a nettó 50 millió forintot nem haladja meg. Az 50 millió forintos határ 100 millió forintra emelkedik. első alkalommal a 2022-ben kezdődő adóévre vonatkozóan
Adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése a TAO bevallásban A TAO bevallás részeként a TP nyilvántartás minden lényeges eleméről adatot kell szolgáltatni (pl. ügylet megnevezése, a kapcsolt fél adatai, szokásos piaci ár-megállapítási módszer megnevezése, ügyleti érték és adóalapkorrekció előjelhelyes összege, ügylet során alkalmazott mutatószámok, transzferárral és szokásos piaci értékkel / tartománnyal kapcsolatos információk).

 

Fontos, hogy az adatszolgáltatás (csökkentett adattartalommal) kiterjed olyan ügyletekre is, melyeket a TP rendelet alapján nem kell dokumentálni (pl. a magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződés, költség-átterhelés).

első alkalommal a 2022. december 31-ét követően benyújtott bevallás vonatkozásában
Tags: No tags