válságtámogatás

Válságtámogatás igényelhető az Orosz-Ukrán háború hatásainak enyhítése érdekében

Az Európai Bizottság 2022. március 24-én az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 131/I. számában közzétett közleményében egy ideiglenes válságkezelési keretet fogadott el, tekintettel az Orosz-Ukrán háború az Unió gazdaságára gyakorolt rendkívül káros hatására. A válságkezelési keret elfogadásával lehetővé vált azon uniós vállalkozások támogatása, melyeket – közvetlenül vagy közvetve – hátrányosan érintett a háború okozta válság, vagy a háború során kihirdetett szankciók.

A válságkeret 4 támogatási formát nevez meg:

  • korlátozott összegű támogatások
  • garanciák formájában nyújtott likviditási támogatás
  • kedvezményes hitelek formájában nyújtott likviditási támogatás
  • a földgáz- és villamosenergia árak emelkedése miatt felmerülő többletköltségekhez nyújtott támogatás.

A Magyar Közlöny június 30-án megjelent, 2022. évi 106. számában az egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 240/2022. (VI. 30) számú Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) a Kormány 2022. július 3. napjával olyan támogatási rendszert vezetett be, melynek keretében a Bizottság közleményében ismertetett támogatási formák közül a korlátozott összegű támogatásokat (mint ún. válságtámogatás) nyújtja a háború hatásaival érintett vállalkozásoknak.

A válságtámogatás a támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható az érintett vállalkozásoknak. Az érintettségről a vállalkozásnak kell nyilatkozni a támogatás odaítélését megelőzően.

A támogatás részletszabályai megjelennek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben, valamint közel azonos tartalommal az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Sporttámogatási Korm. rendelet) is. A Rendelet ezzel együtt kiegészíti a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet, és a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet által szabályozott támogatási programokat az újonnan bevezetett válságtámogatással.

A válságtámogatás az említett kormányrendeletekben szabályozott programok által támogatott legtöbb célra felhasználható.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, meghatározott keretösszegig, illetve a Sporttámogatási Korm. rendelet hatálya alatt állók esetében vissza nem térítendő támogatás formájában. A szabályok értelmében a hitel formájában nyújtott támogatás esetében lehetőség lesz azt átalakítani más támogatási formává (például hitelt vissza nem térítendő támogatássá). Ez a lehetőség 2023. június 30-ig áll nyitva majd a támogatásban részesült vállalkozásoknak.

A támogatás támogatástartalma mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások és a halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén a korlátozott összegű támogatások kategóriáján belül nyújtott más támogatásokkal együtt nem haladhatja meg a 35 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A keretösszeg vizsgálata során a kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott támogatások összegeit össze kell számítani.

Egyéb tevékenységi körbe tartozó vállalkozások esetében 400 000 eurónak megfelelő forintösszegnyi keretösszeg a maximálisan nyújtható támogatás mértéke a kapcsolt vállalkozások támogatásait is figyelembe véve.

Abban az esetben, ha egy vállalkozás mindkét támogatási kategóriába besorolható, biztosítani kell az egyes értékhatároknak való megfelelés ellenőrizhetőségét megfelelően részletezett nyilvántartás vezetésével.

Különös szabályként jelenik meg a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások estében, hogy akkor támogatható 400 000 eurónak megfelelő forintösszegig az elszenvedett kár, ha az általuk igényelt támogatás mértékét nem a termék elsődleges termelőjétől történő beszerzések ára vagy mennyisége határozza meg, kivéve, ha az elsődleges termelő egyébként nem élelmiszeripari célokra, vagy egyáltalán nem is hozta volna forgalomba a termékét.

A rendelkezés bizonyos feltételek mellett engedi a különféle jogcím alatt nyújtott támogatások halmozását.

Azon jogalanyok, melyek ellen a bevezetett szankciók irányulnak, illetve az azok meghatározó befolyása alatt álló vállalkozások nem részesülhetnek a támogatásban. Ha az veszélyeztetné a szankciós célt, akkor már maga az a tevékenységi forma sem támogatható, melyet a szankciókkal érintett ágazatokban folytatnak. 

Nem kizáró feltétel azonban, ha a vállalkozás nem Magyarország területén végzi gazdasági tevékenységét, hanem az EGT-n belül más országban; a támogatás igénybevétele miatt nem szükséges áthelyeznie tevékenységét Magyarországra.

Az ismertetett támogatás odaítélésére 2022. december 31-ig van lehetőség.

Végezetül tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikk elején említett Közlöny ugyanezen számában megjelent a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról szóló 10/2022. (VI. 30.) KKM rendelet. Ezen rendeletben a különböző célcsoportok számára nyújtott versenyképesség növelő támogatás nyújtásának feltételeiben meghatározott egyes határidők kerültek kitolásra, melyek például a támogatási okiratban előírt beszámolók benyújtására, a nyilatkozatok megtételére vagy a beruházás megvalósítására vonatkoznak.

Tags: No tags