Covid_támogatás_kedvezmény

Veszélyhelyzet: kedvezmények és bértámogatás

2021. márciusában a súlyosbodó járványügyi helyzet, valamint a bekövetkezett szigorítások miatt a vállalkozások egy újabb köre vehet igénybe adókedvezményeket és bértámogatást a már támogatott vállalkozások mellett. Ezen felül az ún. internet-hozzáférési szolgáltatási kedvezmény és a bérletidíj-fizetési mentesség is meghosszabbításra került.

Az alábbiakban az ezekkel kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaltuk össze.

Milyen adókedvezmények érhetők el?

blank

* Jelen esetben az általános szabályok szerinti jogosultsági időszakokat tüntettük fel kizárólag a 2021-es év tekintetében. Az alábbiakban kifejtettek alapján meghatározott tevékenységi körökre speciális előírások vonatkoznak.

Mekkora összegű bértámogatás kapható?

A bértámogatás (vissza nem térítendő állami támogatásként adott) összege a bruttó munkabér 50%-a, de legfeljebb havi 241.500 Ft, 2021. február 1-től pedig 251.100 Ft (a megemelt minimálbér miatt). Itt fontos kritérium, hogy a munkaviszony minimum 2021. április 30-ig fenn kell, hogy álljon.

Mely tevékenységek jogosítanak kedvezményekre és bértámogatásra, és milyen időszakra vonatkozóan?

A kormányrendelet tételesen felsorolja azokat a tevékenységeket, melyek alapján jogosult lehet egy vállalkozás az említett adókedvezményekre és bértámogatásra. Azonban fontos figyelemmel lenni arra, hogy ezen tevékenységek az alábbi csoportokra kerültek felosztásra:

 1. Az 1-25. pontban felsorolt (fő)tevékenységet végzők 2021. I. negyedévre vonatkozóan jogosultak a kedvezmények igénybevételére, bértámogatásra pedig a 2020. november 11-től 2021. április 10-ig terjedő időszakban lehet kérelmet benyújtani (figyelemmel a 3. pontban említett szálláshely-szolgáltatókra vonatkozó kivételekre is).
 2. A 26-56. pontban szereplő (fő)tevékenységet végzők esetében a rendelkezés csak 2021. március 8-31. napja között hatályos, mivel ezen vállalkozásoknak csak március 8. napjától kellett bezárniuk. Így ők csak március hónapjára igényelhetik a kedvezményeket és a bértámogatást.
 3. Szálláshely-szolgáltatási főtevékenységet végzők (19-22. pontok) 2020. december 10. és 2021. április 10-ig terjedő időszakban nyújthatják be bértámogatási igényüket.

Megjegyezzük, hogy a kedvezmények és a bértámogatás igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozás minimum 6 hónapja túlnyomórészt a megjelölt tevékenységet (tényleges főtevékenységként) végzi és az abból származó bevétele az összes bevétel minimum 30%-a vagy ennél magasabb arány. Az is fontos szempont, hogy a bértámogatást saját jogon nem veheti igénybe egy egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozó, hanem csak az általa foglalkoztatott után.

Az említett tevékenységek tehát a következők:

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,
 13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,
 18. n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)
 19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,
 20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,
 21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,
 22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,
 23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység vagy
 24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység
 25. n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenység
 26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenység,
 27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenység,
 28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenység,
 29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenység,
 30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenység,
 31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenység,
 32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203) tevékenység,
 33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenység,
 34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenység,
 35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenység,
 36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenység,
 37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenység,
 38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenység,
 39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenység,
 40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenység,
 41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenység,
 42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenység,
 43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenység,
 44. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenység, kivéve a totózó és lottózó,
 45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenység,
 46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenység,
 47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenység,
 48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenység,
 49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenység,
 50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenység,
 51. n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenység,
 52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) tevékenység,
 53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629) tevékenység,
 54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenység,
 55. n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenység vagy
 56. Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenység

Ugyanakkor a felsorolt tevékenységekre vonatkozik pár kivétel szabály, amikor az adott tevékenységet végző nem válik jogosulttá sem adókedvezményre, sem bértámogatásra.

blank

A digitális oktatással kapcsolatban elérhető bármilyen kedvezmény?

Igen, elérhető. Az ún. internet-hozzáférési szolgáltatási kedvezmény a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. március hónapra is jár azon családoknak, akiknek van olyan gyermeke, aki alapfokú oktatásban vesz részt.

Bérletidíj-fizetési mentesség

Az előzőeken túlmenően a bérletidíj-fizetési mentességről szóló kormányrendelet is módosításra került. Ez alapján a bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől

 • az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint
 • az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
  tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

A bérleti díjat olyan esetekben nem lehet követelni (a megfizetett díjat pedig vissza kell fizetni március 16-ig), amikor a bérlő az adott helyiségben az alább felsorolt tevékenységek valamelyikét 2021. március 3. napján már végezte és a bérleti szerződés a rendelet hatályba lépése előtt már fennállt.

 1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
 2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,
 3. textil-kiskereskedelem,
 4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,
 5. bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,
 6. könyv-kiskereskedelem,
 7. papíráru-kiskereskedelem,
 8. zene-, videofelvétel kiskereskedelem,
 9. sportszer-kiskereskedelem,
 10. játék-kiskereskedelem,
 11. ruházat kiskereskedelem,
 12. lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,
 13. óra-, ékszer-kiskereskedelem,
 14. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,
 15. használtcikk bolti kiskereskedelem,
 16. videokazetta, lemez kölcsönzése,
 17. egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,
 18. egyéb foglalás,
 19. szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,
 20. szórakoztatóelektronikai cikk javítása,
 21. lábbeli, egyéb bőráru javítása,
 22. bútor, lakberendezési tárgy javítása,
 23. óra-, ékszerjavítás,
 24. egyéb személyi, háztartási cikk javítása,
 25. fodrászat, szépségápolás,
 26. n.s. egyéb személyi szolgáltatás,
 27. virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,
 28. oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,
 29. járművezetés oktatás,
 30. n.s. egyéb oktatás,
 31. oktatást kiegészítő tevékenységet végzett.

Ugyanakkor a felsorolt tevékenységekre vonatkozik pár kivétel szabály, amikor a bérletidíj-fizetési mentesség nem alkalmazható. Ezek a kivételek megegyeznek az adókedvezményeknél és bértámogatásnál megadottakkal (pl. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja).

Összegzés

 • A rendelettel érintett kötelezettségek és ennek megfelelően adókedvezmények: SZOCHO, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, KATA, valamint KIVA (személyi jellegű ráfordítások tekintetében) esetében jellemzően azon vállalkozásoknál, ahol a mentesített tevékenységet főtevékenységként folytatják (vannak kivételek is ez alól).
 • Az 1-25. pontban szereplő tevékenységek esetén a kedvezmények és a bértámogatás 2021. első negyedévében igénybe vehetők, míg a 26-56. pontban lévők csak 2021. március hónapjában. Itt a szálláshely-szolgáltatásokra vannak kivételek.
 • A megjelölt tevékenységeken belül is akad néhány kivétel, melyek nem jogosítanak a kedvezmények és a bértámogatás igénybevételére.
 • A digitális oktatással kapcsolatban 2021. március hónapra internet előfizetési támogatás kérhető.
 • Egyes esetekben a rendelkezés bérletidíj-mentességet biztosít olyan helyiségek bérlése kapcsán, melyekben a felsorolt, járványügyi helyzettel súlyosan érintett tevékenységek valamelyikét végzik.
Tags: No tags