pexels-pok-rie-189524

Új tao kedvezmény villamosenergia-tárolók létesítéséhez

2024. január 1-jétől új tao kedvezmény került bevezetésre, melyet az adózók villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás esetén vehetnek igénybe. Hasonlóan a többi tao kedvezményhez, a részletszabályokat ebben az esetben is egy miniszteri rendelet fogja tartalmazni, mely a cikk megírásának időpontjában még nem állt rendelkezésre. Az alábbiakban a főbb szabályokat ismertetjük.

Az igénybevétel feltételei

 • az adózó a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-tárolótárolóba az adott évben betáplált energia legalább 75 százalékát a közcélú hálózatra a villamosenergia-tárolóval azonos ponton csatlakozó, megújuló energiából villamos energiát előállító erőműegységből vételezze;
 • az adózó a beruházás tervezett megkezdése előtt megtegye a miniszteri rendeletben foglalt adattartalmú bejelentést az erre a célra kiadott elektronikus nyomtatványon (a minisztérium a honlapján fogja közzétenni a nyomtatványt);
 • az adózó az adókedvezmény igénybevétele első adóévére vonatkozó társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerződéssel, valamint érvényes és hatályos hálózathasználati szerződéssel;
 • az adózó a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba vegye, és ezeket az eszközöket a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig üzemeltesse, illetve használja.

A feltételek teljesítését a NAV az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi majd.

A kedvezmény mértéke

 • maximum a beruházás elszámolható költségének – azaz bekerülési értékének – 30 százaléka (a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken),
 • de legfeljebb a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A kedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

Az igénybevétel módja

 • A beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben vehető igénybe.
 • Az adózónak a Tao törvényben részletezett, elkülönített nyilvántartást kell vezetnie többek között az üzembe helyezett, és az állományból kikerülő villamosenergia-tárolók adatairól.
 • Az adózó a miniszteri rendeletben meghatározott adatokat a társasági adóbevallásában beruházásonként feltünteti.

Nem vehető igénybe adókedvezmény

 • ha az adózó nehéz helyzetben van, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette;
 • ha az adózó ugyanazon beruházáshoz fejlesztési adókedvezményt, energiahatékonysági adókedvezményt, vagy az SA.102428 számú bizottsági határozat szerinti támogatást vett igénybe;
 • ha a kedvezményt akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló villamosenergia-tárolóhoz venné igénybe;
 • ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.
Tags: No tags