országbérlet

Utazási költségtérítés: országbérlet, vármegyebérlet

A 2023. májusától bevezetésre kerülő újfajta utazási bérletek – nevezetesen a vármegye bérlet és az országbérlet – számos kérdést vetettek fel adózási szempontból a juttatók oldalán. A Magyar Közlöny 42. számában az egyik kérdés tisztázásra került.

A Kormány a 2023. március 24-től hatályos 91/2023. (III. 23.) Korm. rendeletével több közlekedési tárgyú kormányrendeletet is módosított, többek között a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm.rendelet).

A módosítás kiegészíti a költségtérítésre jogosító bérletek típusait a helyközi országbérlettel és a helyközi vármegyebérlettel, így munkába járás esetén (ideértve a napi munkába járást és a hazautazást is) – amennyiben a Korm. rendeletben foglalt valamennyi egyéb feltétel is teljesül – a munkáltató köteles lesz megtéríteni az új típusú bérletek árának legalább 86%-át, de döntése alapján adómentesen megtérítheti akár azok 100%-át is.

Fontosnak tartjuk kiemelni ebben az esetben is a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének szem előtt tartását. Abban az esetben ugyanis, ha a választott bérlettípus nem szükséges a napi munkába járáshoz vagy hazautazáshoz – például egy szomszéd településen, 5 km-re fekvő munkahely esetében kérdéseket vethet fel egy országbérlet térítése –, egy esetleges adóellenőrzés keretében az adóhatóság átminősítheti az indokolatlanul nagy hatótávolságú bérlet árát munkaviszonyos jövedelemmé.

Mivel egyre inkább elterjed a tömegközlekedők körében az applikáción keresztül történő jegy- vagy bérletváltás, ezért a Korm. rendelet kiegészül egy újabb ponttal is, mely szerint elektronikusan, papírra nem nyomtatható módon megváltott jegy és bérlet esetében az elszámolás a vásárlásról elektronikusan kiállított számla és a szolgáltató által ahhoz kiadott igazolás alapján történik majd.

Tags: No tags