Transzfer tanácsadás és dokumentáció

A transzferárral kapcsolatos szolgáltatásainkat KKV-k és nagyvállalkozások, valamint multinacionális és magyar hátterű vállalatok, vállalatcsoportok számára is nyújtjuk.

Főbb szolgáltatási területek:

transzferár dokumentációs kötelezettség fennállásának ellenőrzése – ennek keretében többek között a KKV besorolás, a kapcsoltsági viszony vizsgálatának és a speciális kivétel szabályok ellenőrzésének elvégzése 

a transzferár dokumentáció egyes részeinek, vagy egészének elkészítése, valamint a meglévő nyilvántartások felülvizsgálata a nemzetközi és hazai jogszabályi előírások, iránymutatások és transzferárazási gyakorlat alapján

adatbázis-kutatás elvégzése és felülvizsgálata a magyar adóhatóság által is elfogadott adatbázisok használatával különböző ügylettípusokra vonatkozóan (menedzsment szolgáltatások, back office szolgáltatások, royalty ügyletek, hitel- és betéti ügyletek, eszközbérbeadás, stb.)

transzferár tanácsadás a vállalatközi ügyletekkel kapcsolatban – ennek keretében többek között a kapcsolódó szerződés megírásának, véleményezésének, az alkalmazandó transzferár szokásos piaci ár elv szerinti kidolgozásának és az adatbázis-kutatásnak az elvégzése

teljes körű szakmai támogatás nyújtása, valamint képviselet a NAV előtt transzferárazással kapcsolatos adóhatósági ellenőrzések és szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelmek kapcsán

Adókedvezmények és állami támogatások

Szolgáltatásaink kiterjednek az adókedvezményekkel és állami támogatásokkal („támogatás”) kapcsolatos munkafolyamat teljes körű menedzselésére, azaz a tanácsadásra, az implementálásra és az utókövetésre. 

A támogatásokkal kapcsolatos szolgáltatásainkat projektalapon, az egyedi igényekre és körülményekre szabva nyújtjuk különböző méretű vállalkozások különböző típusú beruházásai, fejlesztései kapcsán (munkahelyteremtés, eszközbeszerzés, létesítménybővítés, kutatás-fejlesztés, stb.).

Partneri hálózatunknak köszönhetően a munka teljes vertikumát le tudjuk fedni, ideértve a műszaki, az IT és a jogi tanácsadást is.

Főbb szolgáltatási területek:

a támogatásra jogosító beruházás beazonosítása, a kapcsolódó jogszabályi feltételek vizsgálata 

előzetes egyeztetés(ek) a hatóságokkal a támogatás igénybevételével kapcsolatos kérdésekről a beruházás tekintetében

a beruházással kapcsolatos költségkalkulációk és projekt dokumentációk felülvizsgálata, elkészítése

a támogatás igénybevételével kapcsolatos dokumentáció (kérelem, támogatási szerződés, bejelentés, stb.) elkészítésének és az érintett hatósággal történő leegyeztetésének teljes körű menedzselése

segítségnyújtás állásfoglalás-kérés és/vagy feltételes adómegállapítás iránti kérelem elkészítésében, beadásában és menedzselésében a beruházással és az igénybe venni tervezett támogatással kapcsolatban

az érvényesíthető adókedvezmény összegének meghatározásában történő segítségnyújtás, tanácsadás

az ügyfél segítése a támogatással kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek teljesítésében (nyilvántartás, adatszolgáltatás, beszámolási és bejelentési kötelezettségek)

a beruházás, fejlesztés módosulásának, a projektre befolyással bíró külső változások, stb. támogatásra gyakorolt hatásainak kezelésében, menedzselésében történő segítségnyújtás, tanácsadás

segítségnyújtás, tanácsadás a beruházással, fejlesztéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésekben

Tranzakciós tanácsadás

A tranzakciós tanácsadási szolgáltatásainkat vállalati és magánszemély ügyfelek, magántőke-befektetők és finanszírozó intézmények számára is nyújtjuk különböző típusú tranzakciók kapcsán (felvásárlás, eladás, piacra lépés, terjeszkedés, szétválás, összeolvadás, stb.). A konkrét ügyféligényeknek megfelelően a tranzakciós tanácsadással kapcsolatos munka teljes folyamatát le tudjuk fedni, azaz szolgáltatásaink kiterjednek a tervezéssel, igényfelméréssel, a megvalósításra történő felkészüléssel, felkészítéssel, az implementációval és a tranzakció megvalósítását követő ügyletekkel kapcsolatos adótanácsadásra. Partneri hálózatunknak köszönhetően a tranzakciós tanácsadási munka teljes vertikumát le tudjuk fedni, ideértve a jogi, a számviteli és az üzleti tanácsadást is.

Főbb szolgáltatási területek:

a tervezett tranzakcióval kapcsolatos igények felmérése, részvétel a tervezésben 

a tervezett tranzakció adókövetkezményeinek vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás az adózási szempontból legkedvezőbb megoldás azonosításában

teljes körű adóátvilágítás, a kockázatok, kritikus pontok és lehetőségek feltérképezése mellett

segítségnyújtás állásfoglalás-kérés és/vagy feltételes adómegállapítás iránti kérelem elkészítésében, beadásában és menedzselésében a tervezett tranzakcióval kapcsolatban

segítségnyújtás a tervezett tranzakció megvalósítására történő felkészülésben – ennek keretében többek között az ütemterv elkészítése az egyes lépésekről, felelősökről, határidőkről, kritikus pontokról, stb.

segítségnyújtás és tanácsadás a tranzakció megvalósításában, igény szerint a megvalósítás külső tanácsadóként történő teljes körű menedzselése

a tranzakció megvalósítását követő ügyletekkel kapcsolatos adótanácsadás – ennek keretében többek között a szinergiák, megtakarítások, racionalizálási lehetőségek azonosítása, valamint a szükséges dokumentációs háttér elkészítése

Munkavállalói juttatások adótervezése

Szolgáltatásaink lefedik a különböző munkavállalói juttatási rendszerekkel (cafeteria, részvényjuttatás, támogatás, stb.) kapcsolatos adótanácsadási folyamat egészét, azaz a tervezést, igényfelmérést, a megvalósításra történő felkészülést, felkészítést, az implementációban való részvételt és a juttatási rendszer karbantartását, utánkövetését.

A munkavállalói juttatások adótervezésével kapcsolatos szolgáltatásainkat multinacionális és magyar hátterű vállalatok, vállalatcsoportok számára is nyújtjuk.

Partneri hálózatunknak köszönhetően a munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos tanácsadás teljes vertikumát le tudjuk fedni, ideértve a jogi, a számviteli és az üzleti tanácsadást is.

Főbb szolgáltatási területek:

a munkavállalók javadalmazásával és ösztönzésével kapcsolatos rendszerek, programok felülvizsgálata, kapcsolódó tanácsadás

a munkavállalók javadalmazásával és ösztönzésével kapcsolatos igények felmérése, részvétel a tervezésben

a javadalmazással/ösztönzéssel kapcsolatos lehetséges opciók adókövetkezményeinek vizsgálata, kapcsolódó tanácsadás az adózási szempontból legkedvezőbb megoldás azonosításában

segítségnyújtás állásfoglalás-kérés és/vagy feltételes adómegállapítás iránti kérelem elkészítésében, beadásában és menedzselésében a bevezetni tervezett javadalmazási/ösztönzési rendszerrel kapcsolatban

segítségnyújtás a javadalmazási/ösztönzési rendszer bevezetésére történő felkészülésben – ennek keretében többek között az ütemterv elkészítése az egyes lépésekről, felelősökről, határidőkről, kritikus pontokról, stb.

segítségnyújtás és tanácsadás a javadalmazási/ösztönzési rendszer bevezetésében, igény szerint a megvalósítás külső tanácsadóként történő teljes körű menedzselése

a bevezetett javadalmazási/ösztönzési rendszer folyamatos karbantartása, utókövetése, kapcsolódó tanácsadás nyújtása

Adóellenőrzések támogatása

Az adóellenőrzésekkel kapcsolatban teljes körű, a folyamat egészét lefedő szolgáltatásokat nyújtunk a vállalati és magánszemély ügyfelek számára.

Partneri hálózatunknak köszönhetően az adóellenőrzésekkel kapcsolatos munkát, képviseletet jogi oldalról is tudjuk támogatni.

Főbb szolgáltatási területek:

az adóellenőrzéssel kapcsolatos alaphelyzet felmérés, a kockázatok, kimeneti lehetőségek, következmények, költségek, stb. azonosítása 

az adóellenőrzéssel kapcsolatos stratégia kidolgozása adótechnikai, kommunikációs, kockázatkezelési, stb. szempontból

az adóhatósággal történő szóbeli és írásos kommunikáció lefolytatása, menedzselése – ennek keretében többek között a különböző beadványok elkészítése és teljes körű menedzselése

jogi képviselet az adóhatóság előtt (partner szolgáltató bevonásával)

az adóellenőrzéssel kapcsolatos alaphelyzet felmérés, a kockázatok, kimeneti lehetőségek, következmények, költségek, stb. azonosítása

az adóellenőrzéssel kapcsolatos stratégia kidolgozása adótechnikai, kommunikációs, kockázatkezelési, stb. szempontból

az adóhatósággal történő szóbeli és írásos kommunikáció lefolytatása, menedzselése – ennek keretében többek között a különböző beadványok elkészítése és teljes körű menedzselése

jogi képviselet az adóhatóság előtt (partner szolgáltató bevonásával)

Rendszeres és ad hoc adótanácsadás

A konkrét ügyféligényeknek megfelelően rendszeres jelleggel, illetve ad hoc módon segítjük a különböző méretű és profillal rendelkező vállalatokat, vállalatcsoportokat, valamint a magánszemély adózókat mindennapi és speciális adózási kérdések megválaszolásában. 

A rendszeres és ad hoc adótanácsadási szolgáltatásainkat on-site jelleggel, azaz az ügyfeleink irodájában történő meghatározott idejű személyes jelenlét mellett is biztosítjuk.

Főbb szolgáltatási területek:

a normál üzletmenetbe tartozó, illetve az egyedi tranzakciók tartalmának és szerződéses hátterének elemzése adózási szempontból, valamint kapcsolódó tanácsadás nyújtása 

a munkavállalók javadalmazásával és ösztönzésével kapcsolatos rendszerek, programok felülvizsgálata, illetve megtervezésük, bevezetésük és működtetésük adózási szempontból történő támogatása (cafeteria, részvényjuttatás, támogatás, stb.)

évközi és évvégi adóbevallásokkal kapcsolatos adókalkulációk, háttér dokumentumok és bevallások felülvizsgálata, elkészítése a főbb adónemekre kiterjedően (szja, tao, hipa, áfa, stb.)

tao- és áfa-csoport kialakításának vizsgálatával és implementációjával kapcsolatos tanácsadás

segítségnyújtás a céges autók üzemeltetésével, karbantartásával és bérlésével kapcsolatos adózási kérdésekben

segítségnyújtás a KKV státusz meghatározásában, valamint az ezzel kapcsolatos adózási következmények és lehetőségek azonosításában

Our SERVICES

We are idea generators, goal seekers, challenge-thirsty professionals, creators of unique Internet
projects. We deliver unconventional solutions, combining the most advanced web technologies
demo-attachment-82-033-deadline

CLEAN Design

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live

demo-attachment-86-009-computer

WEB Design

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live

demo-attachment-84-035-idea

CREATIVE Idea

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live

demo-attachment-83-034-speaker

ONLINE Marketing

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live

demo-attachment-80-014-stopwatch

24/7 Support

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live

demo-attachment-79-006-medal

CLEAN Design

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live