Adóváltozások_2021_2022

2022. évi és 2021. évközi adóváltozások

A kormány júniusban elfogadta a 2022. évre szóló adócsomagot, mely több területen hoz újdonságot. 2022 közepétől megszűnik az 1,5%-os szakképzési hozzájárulás, mint külön adónem és 15%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó. Ezzel a kormányzat beváltja ígéretét, hogy a munkát terhelő adókat ismét csökkenti egy év alatt 2 százalékpontos mértékben, ezzel is elősegítve a foglalkoztatási szint növekedését. Megszűnik továbbá a kockázati-tőkealap-kezelők, a tőzsde és az árutőzsdei szolgáltatók különadója. Lényeges újítás a kriptoeszközökre (például Bitcoin-ra, Ethereumra, Tetherre, stb.) vonatkozó ellenőrzött tőkepiaci ügyletekhez hasonló újszerű szabályozás, amely rendkívül kedvező, 15%-os személyi jövedelemadózást vezet be ezekre az eszközökre. Sőt, egyfajta amnesztiát adva, a korábbi (2021 előtti) években keletkezett és be nem vallott jövedelmekre is élhetnek a magánszemélyek a kedvező 15%-os adózással. Az adócsomag elfogadása mellett egyéb adózási módosítások is történtek a gazdaság élénkítése érdekében. Cikkünkben a fontosabb 2022-es és 2021. évközi változásokat tekintjük át.

Személyi jövedelemadó

A kriptoeszközökre, mint tőkejövedelemre vonatkozó szabályok:

 • Régóta várt és nyugodtan mondhatjuk, hogy európai viszonylatban is újszerű megközelítésű részletszabályokkal került megalkotásra a kriptoeszközök fogalma és az azokból származó jövedelmek személyi jövedelemadózása. Az ilyen eszközből realizált nyereség már nem az ún. egyéb jövedelem szabályai szerint lesz 2021-től adóköteles (külföldi kifizető esetén jelenleg a jövedelem 87%-a után 15% személyi jövedelemadó és 15,5% szociális hozzájárulási adót kell fizetni), hanem külön adózó jövedelemnek és azon belül is tőkejövedelemnek tekintendő és csupán 15% szja fogja terhelni. A szabályozás a tőzsdei ügyletből származó jövedelmekhez hasonló.
 • Kriptoeszköznek kell tekinteni azon értéket vagy jogok digitális megjelenítését, amely megosztott főkönyvi technológia vagy hasonló technológia alkalmazásával elektronikusan átruházható és tárolható. Ha egy magánszemély kriptoeszközökkel végrehajtott ügylet során egy adóévben nyereséget ér el, szja-t kell fizetnie.
 • Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek tekintendő az az ügylet, amely során egy magánszemély bárki számára elérhető (vagyis nem zártkörű) kriptoeszközt ruház át vagy enged át és ezért nem kriptoeszköz formájában szerez valamilyen vagyoni értéket (pl. forintot, devizát, valutát, ingatlan, gépkocsi stb.). Tehát adóköteles ügylet csak akkor keletkezik, ha a kriptoeszköz kikerül a kriptovilágból.
 • Ügyleti nyereség keletkezik a kriptoeszközből, ha a tárgyévben az ügyletek révén megszerzett bevételek összege meghaladja a kriptoeszköz megszerzésére fordított összeget és az ügyletekhez járulékosan kapcsoló díjaknak, jutalékoknak, egyéb költségeknek az összegét. Kedvezményes az a szabályozás is, hogy nem kell ügyleti bevételt megállapítani és leadózni a bevétel megszerzésének napjára, ha a bevétel összege nem haladja meg a mindenkori minimálbér 10%-át (ez jelenleg 16.740 forint), továbbá az adóévben e bevételek összege a minimálbért nem haladja meg.
 • Kriptoeszközre fordított kiadásnak tekintendő például az adóévben az eszközök vásárlásának, bányászatának vagy az ahhoz kapcsolódó rendszerek működtetésének költsége.
 • A korábbi szabályozással ellentétben lehetőség lesz adókiegyenlítésre is, amellyel az adóévek közötti veszteség egy hároméves viszonylatban figyelembe vehető. Ha például a magánszemély az adóévet megelőző egy vagy két évben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből veszteséget ér el és a veszteséget az adott adóévi szja bevallásában fel is tünteti, akkor az aktuális évi kriptoügyletekből származó jövedelem adóját csökkentheti a korábbi évek veszteségeinek adótartalmával.
 • Fontos kiemelni, hogy 2021-től a kriptoeszköz értékesítése után származó jövedelem (nyereség) után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.
 • Rendkívül kedvező az adózók számára az az átmeneti rendelkezés is, miszerint azok, akik 2021. év előtt kriptoeszköz átruházása, átengedése útján jövedelmet nem vallottak be és adót nem fizettek (sem szja-t, sem szocho-t), pótolhatják ezen elmaradásukat az új, kedvező 15%-os adózás mellett. Ez azt jelenti, hogy a 2022. évről szóló adóbevallásukban számot adhatnak minden elmaradt kriptojövedelmükről legyen az 2020. évi vagy az előtti. A hátrányos jogkövetkezményektől sem kell tartaniuk, amennyiben minden elmaradt kriptojövedelem bekerül az adóbevallásukba és azt leadózzák a kedvező 15% mellett.

SZÉP-kártya:

 • A 2021. évben adott SZÉP-kártya juttatások mentesek a szocho fizetés alól, csupán szja-t kell utánuk fizetni. Ugyanakkor e tekintetben KIVA mentesítés továbbra sincs.
 • Értékhatár emelése révén a versenyszférában 800.000 Ft a 2021-es éves határ, a közszférában pedig 400.000 Ft. Jó hír az is, hogy az alszámlák között (szálláshely, vendéglátás és szabadidő) teljes az átjárhatóság 2021 év végéig.
 • 2022-től a közszférában a rekreációs keretösszeg 450.000 Ft-ra növekszik. A meghaladó rész – ahogy eddig is – egyes meghatározott juttatásként adóköteles.

Reprezentáció, üzleti ajándék

 • Kedvezően változott évközben a reprezentációs és üzleti ajándék révén adott juttatás adózása. Az év első felében – ahogy a korábbi években is – az adó alapja a juttatás értkének 1,18-szorosa, adóterhe pedig 15% szja és 15,5% szocho.
 • 2021. június 10-től 2021. december 31-ig csak 15% szja kötelezettség van ezen juttatások után, az adó alapja viszont változatlanul a juttatás 1,18-szorosa. KIVA-s adózóknál ebben az esetben sincs mentesítés.

Átalányadózással kapcsolatos módosítások:

 • Az átalányadózás szabályainak egyszerűsítésével és az átalányban meghatározott jövedelem egy részének adómentessé tételével összefüggésben módosulnak az átalányadózás szabályai 2022. január 1-jével.
 • Főszabály szerint a költséghányad 40%, meghatározott tevékenységek esetében 80% (pl. taxis, fodrász, mezőgazdasági szolgáltatást végző, vendéglátó), valamint 90% (kizárólag kiskereskedelmi tevékenység) lesz.
 • A módosítások értelmében adót csak az adómentes részt meghaladó jövedelem után kell fizetnie az egyéni vállalkozónak. Adómentes lesz az éves minimálbér 50%-áig (jelenleg 167.400 Ft havi minimálbérrel számolva kb. 1 millió forintig) az átalányadózó egyéni vállalkozó jövedelme.
 • Növekszik az átalányadózás feltételeként megszabott bevételi értékhatár is 15 millió forintról az éves minimálbér tízszeresére, ami jelenleg több mint 20 millió forint.
 • Kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó esetében a bevételi értékhatár az éves minimálbér ötvenszerese, ami több mint 100,2 millió forintnak felel meg.

25 év alatti fiatalok szja-mentessége 2022-től:

 • A 25 év alatti fiatalok szja-mentessége alapvetően a munkaviszonyból származó jövedelemre, az adóköteles TB ellátásra (pl. táppénz, CSED, GYES), valamint más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmekre (pl. iskolaszövetkezetben végzett munka) terjed ki, de összege maximált (a tárgyévet megelőző július havi nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset összege (2020. júliusra 401.847 Ft) és csak a jogosultsági hónapokra alkalmazható).
 • Nem terjed ki az szja-mentesség a végkielégítésre, ingatlanból származó jövedelemre, egyéb jövedelemre és az elkülönülten adózó jövedelmekre (pl. kamatra, osztalékra, árfolyamnyereségre, ingó- és ingatlanértékesítésre), juttatásokra, vállalkozói osztalékalapba tartozó jövedelemre.

Négy- vagy többgyermekes anyák adókedvezménye:

 • 2022. január 1-jétől kiegészül a négy vagy több gyermeket nevelő anyák személyi jövedelemadó alóli mentesülésének szabálya is. Jelenleg a kedvezményre az a nő jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de ez a jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, vagy a családi pótlékra jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.
 • Kedvezően módosul az adókedvezmény, mert az az anya is igénybe veheti ezt az szja kedvezményt, akinek gyermeke fogyatékossága miatt bentlakásos szociális intézményben él, de akinek szülői felügyeleti joga fennáll és tartja is a kapcsolatot gyermekével.

Adómentes:

 • A háztartási méretű kiserőműből származó bevétel 12.000 kWh mennyiségig. A felett pedig adóköteles (2021. június 10-től).
 • Álláskereső részére mobilitási és lakhatási támogatás (2021. június 10-től).
 • Súlyosan hátrányos munkavállaló részére adott munkavállalást ösztönző bértámogatás, melynek maximuma a minimálbér 30%-a havonta max. 6 hónapig (2021. június 10-től).
 • Rozsdaövezeti területen létesített lakóingatlanban kialakított lakás vásárlásához kapott adó-visszatérítés (2021. június 10-től).
 • A köztársasági elnök által alapított „COVID-19 árvák”-at segítő alapítvány juttatása (2021. június 10-től).
 • A kifizető által biztosított kerékpár magáncélú használata. Feltétel, hogy a kerékpár vagy kizárólag emberi erővel hajtható vagy max. 300 W teljesítményű elektromos motorral van felszerelve (2022. január 1-jétől).

 

Társasági adó

Csoportos társasági adóalanyiságot választhatók köre:

 • 2021. július 10-től nem lehet csoportos társasági adóalany tagja nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és iskolaszövetkezet.
 • Az átmeneti szabályok szerint ugyanakkor a 2021. adóév végéig még fennáll ezen szervezetek már meglévő csoporttagsága.

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány:

 • 2021. június 10-től társasági adóalanyok kedvező feltételekkel nyújthatnak támogatást közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak vagy egyházi fenntartású egyetemnek ill. fenntartójának, ha felsőoktatási támogatási megállapodást kötnek az adott intézménnyel.
 • Ilyen támogatások esetén a tao alap csökkentés a támogatás 300%-a; a támogatási megállapodásokat pedig 5 helyett 3 évre lehet kötni.

Hibrid gazdasági társaság:

 • 2022-től az adókijátszás, adóelkerülés visszaszorítására belföldi illetőségű adózónak fog minősülni a Magyarországon bejegyzett vagy székhellyel rendelkező hibrid gazdálkodó szervezet, ha annak belföldi illetőséggel nem rendelkező többségi tulajdonosa olyan adójogrendszer hatálya alá tartozik, amely ezt a hibrid gazdálkodó szervezetet is a helyi társasági adó vagy annak megfelelő adó alanyaként kezeli.
 • Az újonnan adóalannyá tett hibrid gazdálkodó szervezet jövedelme olyan mértékig adózik, amilyen mértékig ezt a jövedelmet nem adóztatja meg a magyar vagy más ország adójogszabálya.

 

Idegenforgalmi adó

 • A hatályos szabályok szerint idegenforgalmi adómentesség illeti meg azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén közszolgálati kötelezettség teljesítése miatt tölt el legalább egy vendégéjszakát. Mivel az egészségügyi szolgálati jogviszony eddig nem szerepelt a közszolgálati kötelezettség fogalmában, ezt a hiányosságot pótolja a jogszabályváltozás. A kedvező szabály 2021. június 10-től kezdődően hatályos.

 

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás

 • A szocho mértéke 2022. július 1-jétől 15%-ra csökken.
 • Ezzel párhuzamosan a szakképzési hozzájárulás megszűnik, tulajdonképpen beépül a szociális hozzájárulási adóba.
 • A hozzájárulás kivezetésével a szakirányú oktatás és duális képzésre vonatkozó adókedvezmény szintén 2022. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adóból lesz biztosítva.
 • A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó kedvezmény, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok esetén az adókedvezmény visszaigénylés keretében érvényesíthető.

 

Általános forgalmi adó

Behajthatatlan követelések jogcímén történő utólagos áfa alap csökkentése:

 • Kedvezően változik már 2021. június 10-től a behajthatatlan követelések alapján történő áfa alap csökkentés. Ezentúl nem automatikusan kizáró ok a csökkentésénél az, ha a vevő az eredeti ügylet teljesítésének időpontjában fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt állt, szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkezők adatbázisában, ha adószáma törölve volt vagy ha az adóhatóság tájékoztatást adott az adóalany részére a vevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről. Természetesen az adóhatóság az áfa alap csökkentés vizsgálatakor mérlegelheti ezen körülményeket.

E-kereskedelem:

 • 2021. július 1-jétől eltörlésre került a kisértékű az unión kívülről érkező 22 euró alatti áruk áfamentessége.
 • A 150 euró alatti áruk továbbra is vámmentesek maradnak, az alkoholtartalmú termékeket, a parfümöket és a kölnivizeket, továbbá a dohányt és a dohánytermékeket kivéve.

Áfa visszatérítés az Egyesült Királysággal kapcsolatban:

 • Az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyokat a 2020. december 31-ét követően teljesített ügyletek esetében viszonossági alapon illeti meg a belföldön felszámított áfa visszatérítése (harmadik országnak minősül). Ezen időpontot megelőzően ezen adóalanyok tekintetében az uniós jog alapján volt biztosított az áfa-visszatérítése. Az áfa-visszatérítés lehetősége addig áll fenn, amíg a két állam viszonossági alapon biztosítja ezt a lehetőséget.

A pénzforgalmi szolgáltatók nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége:

 • A 2021. július 1-jével életbe lépett elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfa szabályok szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését.
 • Ennek következtében 2024-től a pénzforgalmi szolgáltatóknak nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége merül fel az általuk teljesített pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a határon átnyúlóan nyújtott fizetésekkel kapcsolatban.
 • Adatszolgáltatásra főszabály szerint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója kötelezett, amennyiben az adott naptári negyedévben határon átnyúlóan eszközölt fizetések száma eléri a meghatározott küszöbértéket (25 db).

 

Illeték

 • 2021. július 10-től a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságra vonatkozó fogalom némiképp szigorodik, megváltozik. A módosítás lényege az, hogy egy társaság státusza e tekintetben megváltozhat, ha a mérleg fordulónapja és az illetékkötelezettség keletkezése közötti időszakban megszerzett, illetve elidegenített ingatlanok és nem pénzügyi eszközök értéke módosul. Ekkor ugyanis a mérlegértékeket mind az ingatlanokra, mind az összes eszközre korrigálni kell.
 • A kapott támogatás visszafizetése (vagy visszafizetésének elrendelése) nemcsak a megelőlegezett, hanem valamennyi CSOK esetén feléleszti a vagyonszerző illetékkötelezettségét. Az utólagos illetékfizetési kötelezettség azonban csakis akkor éled fel, ha a támogatott vagyonszerző a CSOK teljes összegét visszafizeti, azaz, ha a vagyonszerző a támogatást „csak” részben (pl. a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével csökkentett összegben) fizeti vissza, az állami adóhatóság nem szabhatja ki utólag az illetéket.
 • Teljes személyi illetékmentesség vonatkozik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra.

 

Adózás rendje

Jogkörváltozás a szokásos piaci ármegállapítások (ún. APA megállapodások), az európai uniós kölcsönös egyeztető eljárások, a Választottbírósági Egyezmény szerinti, illetve az adóegyezmények szerinti kölcsönös egyeztető eljárások esetében:

 • A 2021. szeptember 30-tól folyamatban lévő fenti eljárások 2021. október 1-jétől az adópolitikáért felelős miniszterhez kerülnek.

Részletfizetési, halasztási és mérséklési kérelem:

 • A NAV az adózó (illetve adó megfizetésére kötelezett) kérelmére, az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ennek feltétele, hogy a kérelmező valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
 • A NAV a nem természetes személy adózó (illetve az adó megfizetésére kötelezett) kérelmére, adótartozását egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli. Ebben az esetben az adózónak bizonyítania kell, hogy az adótartozás megfizetése a gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem esetében történhet meg.
 • A kérelemről az adóhatóság mindkét esetben 15 napon belül dönt.
 • Kérelmet előterjeszteni 2021. június 10-től 2021. december 31-ig van lehetőség.
Tags: No tags