pexels-mart-production-7230183

Újabb extraprofitadó változások

A Magyar Közlöny 8. számában megjelent két egymást követő rendelet is módosítja az extraprofit adókról szóló szabályokat. Mindkét rendelet a kihirdetését követő napon – 2024. január 26-án – lépett hatályba.

A Kormány 7/2024. (I. 25.) Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról gyógyszergyártók különadója

A – látszólag – nagyobb horderejű változások a gyógyszergyártókat érintik. Esetükben a korábbi különadó kötelezettség teljesítése úgymond duplázódni látszik, ugyanis 2024-től külön szabályozás szerint gyógyszergyártói extraprofitadó és gyógyszergyártói különadó is terheli őket.

A significant increase in the amount of gyógyszergyártói extraprofitadó alapját ez évben a HIPA 2024. évi adóalapja adja majd; a fizetendő adó mértéke pedig sávosan:

 • az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,5 százalék,
 • 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 4 százalék,
 • 150 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalék lesz.

A significant increase in the amount of gyógyszergyártói különadó alapja és mértéke megegyezik az eddigi szabályok szerinti kötelezettséggel (0,5, 1,5 és 4 százalék), azzal, hogy az adóévre fizetendő gyógyszergyártói különadót lehetősége van a gyógyszergyártónak úgymond kinullázni az adóévre fizetendő gyógyszergyártói extraprofitadó mértékével.

Fontos, hogy azon gyógyszergyártók, melyeknek adóéve az eltérő üzleti év választása miatt 2024. január 26-án még nem zárult le, választhatják, hogy fizetési kötelezettségüket az új szabályok szerint állapítják meg.

Ebben az esetben az extraprofitadójuk mértéke:

 • az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
 • 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 8 százalék,
 • 150 milliárd forintot meghaladó része után 14 százalék;

míg a különadójuk mértéke:

 • az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
 • 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
 • 150 milliárd forintot meghaladó része után 8 százalék lesz.

Bár úgy tűnik magasabb teherrel jár az új szabályok szerinti adómegállapítás, mégis érdemes lehet ebben az esetben átgondolni a választást. Ennek okát a Pénzügyminisztérium a szabály hatálybalépésének napján megjelent közleménye adja, miszerint „a gyógyszergyártók által fizetett extraprofitadó átalakításával… így beszámítható lesz a globális minimumadóba. A megoldással a költségvetés nem veszít bevételt, és a magyar gyógyszergyárak terhei sem növekednek.”

Végezetül megjegyzendő, hogy természetesen az új szabályok is kitérnek az adómegállapítás egyéb részleteire, mint például annak határidejére, bevallásának módjára, illetve az igénybevehető beruházási és K+F kedvezmény feltételeire. Mivel azonban ezen szabályokban nem történt releváns változtatás a korábbiakhoz képest, ezek ismertetésétől jelen cikkben eltekintünk.

A Kormány 8/2024. (I. 25.) Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról biztosítási pótadó

A biztosítótársaságokat érintő változás lényege, hogy mind a biztosítási pótadóelőleg, mind a pótadó két egyenlő részletben lesz teljesítendő. Ez a 2024-es év kötelezettségét tekintve azt jelenti, hogy a biztosítótársaságoknak:

 • a 2024-es évre megállapított pótadó összegét két egyenlő részletben kell megállapítani, megfizetni és bevallani:
  • január 31-ig és
  • július 31-ig
 • a pótadóelőlegeket pedig az előző időpontokban megállapított és bevallott pótadórészletekkel megegyező összegben
  • május 31-ig és
  • november 15-ig kell teljesíteni.

Abban az esetben, ha a megfizetett pótadóelőleg összege meghaladja a pótadó összegét, akkor július 31-től lehetőség lesz a túlfizetés visszautalását kérni az adóhatóságtól.

A rendelet ugyanezen elvet követve már a 2025. évre alkalmazandó szabályokat is beiktatta.

Tags: No tags