extraprofit adó mód_aug

Extraprofit adók: ismét módosultak a szabályok

A Magyar Közlöny 106. számában kihirdetésre került a Kormány 317/2023. (VII. 17.) számú Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló kormányrendeletek módosításáról.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a fontosabb változtatásokat azok hatálybalépésének sorrendjében:

2023. 07. 18-án lépett hatályba

 • A gyógyszerforgalmazók által fizetendő 40 százalékos mértékű befizetési kötelezettségre csökkentési lehetőségek kerültek bevezetésre beruházásra és K+F tevékenységre tekintettel.
 • A csökkentő tételek együttes összege maximum a nélkülük számított kötelezettség 50%-áig terjedhet, és a csökkentés után fizetendő összeg nem lehet kevesebb annál az összegnél, ami 20%-os kötelezettség esetén merülne fel.
 • A csökkentési lehetőséget első alkalommal a 2023. július 20. napjáig esedékes befizetési kötelezettségre, utolsó alkalommal a 2025. március 20. napjáig esedékes befizetési kötelezettségre lehet alkalmazni.

2023. 08.01-jén lépett hatályba

 • Az izraeli úticél átkerült a kedvezményezett csoportba. Ennek következményeként, abban az esetben, ha az utas végső úticélja Izrael, a légitársaság a hozzájárulás mértékének meghatározása során a következő bevallásnál és hozzájárulás fizetésnél már az alacsonyabb mértéket veheti figyelembe.

2023. 09.01-jétől lép hatályba

 • Sávossá válik a bányajáradék mértéke. Az új megállapítási módszert már a szeptemberi bevallás során is alkalmazni kell. A kedvező megállapítási módszert az a bányavállalkozó alkalmazhatja, aki az általa szerződésben vállalt mennyiséget kitermeli. Abban az esetben, ha a kitermelt mennyiség nem éri el a vállalt mennyiséget – ide nem értve a vis maior esetét – a különbözetet a tárgyévet követő év január 20-ig meg kell fizetni.
  Új rendelkezés szabályozza azon bányavállalkozók kötelezettségét, akik nem rendelkeznek hatósági szerződéssel.
 • A bányavállalkozó számára előírt szénhidrogén kitermelési kötelezettség mértékének megállapításánál 2023. és 2024. évre már nem a 2021. évi, hanem a 2022. évi kitermelt mennyiséget kell alapul venni.
 • Hatályát veszti az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról szóló alcím.

2024. 01. 01-jétől lép hatályba

 • Mégsem kerül hatálytalanításra a kőolajtermék-előállító egyszeri, árbevétel szerint megállapított adójára vonatkozó rendelkezés; az meghosszabbításra kerül 2024. évre is. Az adó alapja nem változik, 2024. évben is a 2022. évi nettó árbevétel lesz, a különadó mértéke viszont már csak 1% lesz. A rendelkezés kiegészül a 2024. évi kötelezettség teljesítésének módjával is.
 • A gyógyszerforgalmazók számára bevezetett különadó csökkentési lehetőség 2024. évtől megnyílik a gyógyszergyártók számára is, szintén a különadójuk 50%-ának mértékéig. A csökkentést első alkalommal a 2024. évi adókötelezettség megállapítása során vehetik majd figyelembe.
Tags: No tags