áfa

Fontos EUB ítélet született a beruházások ÁFÁ-ja kapcsán

Fontos EUB ítélet született a beruházások kapcsán az önkormányzat részére ingyenesen átadott fejlesztések áfájával összefüggésben.

blank Milyen ügyletekre vonatkozik az ítélet?
Beruházásoknál gyakran előfordul, hogy a beruházó társaságnak olyan fejlesztést is végre kell hajtania, amit az önkormányzat kötelezően ír elő számára és a fejlesztés megvalósításával azt az önkormányzat részére ingyenesen át kell adnia (pl. út, csatornarendszer, vezetékhálózat).

blank Mi a jelenlegi gyakorlata ezen ügyletek áfa kezelésének?
Áfában ez idáig az volt az általános értelmezés és gyakorlat, hogy az ezen fejlesztésekkel kapcsolatos beszerzéseken felmerülő áfát a beruházó társaság (1) nem helyezte levonásba és így az ingyenes átadáskor nem fizetett áfát, vagy (2) levonásba helyezte, majd az adott fejlesztés ingyenes átadásakor áfát fizetett. Bármelyik esetről is volt szó, az önkormányzat az esetek túlnyomó többségében nem térítette meg az áfát, így annak összege gyakorlatilag a beruházó társaság költsége volt.

blank Mit mond az EUB ítélete?
A mostani EUB ítélet ezt az értelmezést / gyakorlatot a beruházó társaság szempontjából pozitívan változtatja, változtathatja meg. Az ítélet ugyanis kimondja, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az ezen fejlesztések kapcsán bejövő áfát a beruházó társaság levonásba helyezheti, azzal, hogy a fejlesztés önkormányzat részére történő ingyenes átadásával sem kell áfát fizetnie.

blank Kinek érdemes foglalkoznia a kérdéssel?
Az elmúlt évek ilyen típusú fejlesztéseinél, vagy a folyamatban lévő, illetve a tervezett beruházásoknál érdemes megvizsgálni, hogy az EUB ítéletében leírtak mennyiben alkalmazhatók az adott fejlesztésre, és ezáltal a „beragadt” áfa milyen mértékben helyezhető levonásba.

Tags: No tags