adószakértés

Igazságügyi adószakértés – 2. rész

Cikksorozatunk első részében az igazságügyi adószakértők tevékenységével foglalkoztunk és azzal, hogy mi a szerepük jogrendszerünkben, legyen az közigazgatási, polgári vagy büntetőügy, vagy egy egyszerű vita két fél között. Áttekintettük mi a különbség a kirendelt és a megbízási szerződés keretében működő szakértői munka között.

Cikksorozatunk második részében a szakértői munka gyakorlati oldalát tekintjük át egy-egy példán keresztül. Olyan kérdésekkel és jogesetekkel foglalkozunk, amelyek során igazságügyi adószakértő bevonása segítette az ügy szakszerű és összességében költséghatékony megoldását, elkerülendő a jogvita időbeli elhúzódását.

Különleges szakértelem példája adóalap becslésekor

Több élethelyzetben fordul elő a gazdasági életben, hogy az adóhatóság olyan tevékenységet végző adózónál folytat vizsgálatot, akinek speciális a szakmai vagy üzleti tevékenysége. Ha az egyediség figyelembevétele nem elhanyagolható, akkor azt például az adóalap becslésénél figyelembe kell venni. Ennek tisztázása különleges szakértelmet igényelhet, emiatt az adott adózási szakterületen jártas szakértő kirendelése szükségessé válhat, legyen az áfa, társasági adó vagy személyi jövedelemadó terület. Több esetben előfordult, hogy szakértő segített például egy bonyolult áfa arányosítási kérdés módszertanának vizsgálatában.

Transzferár, mint különleges szakterület

Azt is jó tudni, hogy a szakértő bevonását egy eljárásban kezdeményezheti az adóhatóság, de maga az adózó is. Sőt, a szakértő személyére az adózó is tehet például egy transzferár ügyben javaslatot, ha azon a véleményen van, hogy különleges transzferárat érintő szakértelemre van szükség. Jó oka lehet az adózónak erre – amely több bírósági esetben már előfordult – ha például kapcsolt vállalkozások közötti bonyolult tranzakciót vizsgál az adóhatóság, legyen az jogdíj vagy kölcsönügylet, termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás.

Ilyen esetekben ugyanis nemzetközi adatbáziskutatással lehet megalapozottan álláspontokat képviselni és például összehasonlítható szerződéseket vagy adott esetben összehasonlítható társaságokat találni, melynek segítségével az adóhatóság vagy a szemben álló fél meggyőzhető a társasági vagy iparűzési adóalap, valamint az innovációs járulék alapjának helyességéről, ezzel megelőzve adóhiány és jelentős összegű bírságtételek megállapítását.

Cégérték, haszon vagy kár meghatározása

Számos esetben előfordul, hogy adószakértő vagy könyvszakértő kirendelésére kerül sor abban az esetben, amikor egy társaság üzletrészének, részesedésének vagy egy eszköznek a piaci értékét kell meghatározni. Ennek célja egyrészről lehet az, hogy megállapítást nyerjen vállalkozások vagy akár magánszemélyek viszonylatában, hogy történt-e adóelkerülés. Az ilyen esetekben a szakértő mérlegeli az adott vállalkozás vagy eszköz sajátosságait és az eset összes körülménye alapján állapítja meg azt a cég ill. eszköz értékelési módszert vagy módszerek összességét (például több módszer súlyozásával), amellyel a piaci ár meghatározható.

Másrészről, igen gyakori hogy házassági vagyonmegosztási ügyekben rendelnek ki szakértőt, hogy a bíróság dönteni tudjon az érintett vagyon helyes megosztásáról. Az ilyen esetekben a szakértő a bíróság segítségére tud lenni abban, hogy a felek közötti vitát tényekkel, adatokkal alátámasztva, szakmai berkekben jól ismert számítások alapján tudja “eldönteni” (ténybíró szerep).

Olyan is előfordul, hogy kártérítési ügyben segít a szakértő jól ismert közgazdasági módszer(ek) alkalmazásával meghatározni elmaradt haszon vagy kár összegét például egy tevékenységhez kapcsolódóan.

Összegzés

Mint látható rendkívül széles lehet azon esetek köre, amelyben igazságügyi adószakértő bevonása hasznos lehet egy-egy vitás kérdés megoldásában. Érdemes lehet ezért szakértőhöz fordulni, ha más a véleményünk egy adózási kérdésben mint a szemben álló félnek, legyen az vállalkozás, magánszemély vagy az adóhatóság.

Végezetül felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a bíróság nem mellőzheti a szakértő kirendelését, ha az a jogvita elbírálása szempontjából szükséges, és annak törvényi feltételei fennállnak.

Tags: No tags