széndioxid kvóta adó

Újabb közterhek születtek a nyár közepén

2023. július 20-án lépett hatályba a 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról.

Ahogyan az a jogszabály címéből is sejthető, az új kötelezettségek csak a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintik. A Korm. rendelet az alábbiak szerint definiálja, pontosan kiket is kell a fogalom alatt érteni:

  • akinek a szén-dioxid kibocsátása a tárgyévet megelőző 3 évben átlagosan a 10 ezer tonnát meghaladta, és emellett
  • ezen 3 év összkibocsátásának legalább 50%-ával megegyező mértékű térítésmentes kibocsátási kvóta kiosztásban részesült a tárgyévet megelőző évben.

Tranzakciós díj

Abban az esetben, ha a szóban forgó adózó a számára ingyenesen biztosított kvótából tovább értékesít, annak hatályos tőzsdei értéke forintra átszámított összegének 10%-át tranzakciós díjként meg kell fizetnie.

Az új közterhek egyike tehát csak abban az esetben fog felmerülni, ha a célszemély kereskedik a számára ingyenesen kiosztott kvótával.

A jogszabály részletezi a kötelezettség adminisztrációs részét, a fizetési kötelezettség határidejét, módját, és a mulasztás következményeit.

Szén-dioxid kvóta adó

A Korm. rendelet által bevezetett másik kötelezettség a szén-dioxid kvóta adó, mely a gazdálkodók szóban forgó csoportját – ide nem értve azokat, akik az utóbbi egy évben csődeljárással vagy felszámolási eljárással voltak érintettek – főszabály szerint egységesen terheli majd.

Az új adó a szén-dioxid kibocsátás mennyiségén alapul; mértéke 40 EUR/tCO2-vel egyenértékű magyar forintnak megfelelő összeg. A kötelezettség éves elszámolású, de negyedévente előleget kell megállapítani, vallani és megfizetni az arra kötelezettnek.

A Korm.rendelet lehetőséget biztosít az adó alapjának 50%-os csökkentésére. Ennek feltételei az adózó tárgyévi tevékenységén és kibocsátásán alapulnak.

Nagyon fontos, hogy az új adó visszamenőleges hatállyal már a 2022. december 31-ét követően kezdődő adóév vonatkozásában is fizetendő; a hatálybalépésig eltelt két negyedév előlegkötelezettségét a harmadik negyedévet követő második hónap 15. napjáig kell, a harmadik negyedév előlegével együtt teljesíteni.

Tags: No tags