téli adócsomag

2022. évi adótörvényváltozások – Ajándékok a fa alatt

2021. december 15-én elfogadásra került a legújabb adózást érintő téli adócsomag (T/17668., T/17882.), amely 2022. január 1-jével megemeli a minimálbért 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimumot pedig 260.000 Ft-ra. Ezzel párhuzamosan a cégek terhei 2022-től csökkenek oly módon, hogy 2,5 százalékponttal kevesebb szociális hozzájárulási adót fizetnek majd és eltörlésre kerül a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás. Mindezeken felül a 2022-es adóévre is meghosszabbodik a mikro-, kis- és közepes vállalkozások csökkentett 1%-os iparűzési adóterhe ott, ahol alapesetben ennél magasabb az iparűzési adó. Továbbá az év végi hajrá részeként a kormány még számos kormányrendeletet adott ki december végén, többek között a SZÉP-kártya kapcsán kedvező szabályokat fogadott el.

Emellett december 15-én ugyancsak elfogadásra került a T/17671. számú törvényjavaslat, amely a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályát 2022. június 1-jéig kitolja. Ez a módosítás a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdéseket rendezi és – a 2021. évi XCIX. törvénnyel együtt – a meglévő adózási könnyítéseket hosszabbítja meg vagy terjeszti ki.

Az ez év nyarán elfogadott, szintén jövő évre vonatkozó adójogszabályi változásokról korábbi cikkünkben tájékoztattuk Önöket. A 2022. január 1-jén vagy azt követően hatályba lépő korábban elfogadott módosításokat dőlt szöveggel jelöltük a jobb átláthatóság érdekében.

Hírlevelünkben a legfontosabb változásokat főbb adónemenkénti bontásban foglaltuk össze.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ ADÓK

Növekszik a minimálbér és a garantált bérminimum

 • A legnagyobb horderejű változás a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése 2022. január 1-jétől. Hogy miként változik a nettó bér, a táppénz, a gyermekgondozási díj, illetve a közterhek mértéke, az alábbi táblázat szemlélteti.
2021. év
(minimálbér havi
bruttó 167.400 Ft)
2022. év
(minimálbér havi
bruttó 200.000 Ft)
2021. év
(garantált bérminimum
havi bruttó 219.000 Ft)
2022. év
(garantált bérminimum
havi bruttó 260.000 Ft)
Nettó bér 111.321 Ft 133.000 Ft 145.635 Ft 172.900 Ft
Szja-előleg 25.110 Ft 30.000 Ft 32.850 Ft 39.000 Ft
Társadalombiztosítási járulék 30.969 Ft 37.000 Ft 40.515 Ft 48.100 Ft
Táppénz felső határa 11.160 Ft/nap 13.333 Ft/nap 11.160 Ft/nap 13.333 Ft/nap
Gyermekgondozási díj felső határa 234.360 Ft/hó 280.000 Ft/hó 234.360 Ft/hó 280.000 Ft/hó
 • A táblázatból látható, hogy 2022-ben egy minimálbért kereső munkavállaló havi nettó jövedelme 21.679 Ft-al növekszik, míg ez egy garantált bérminimumot kereső munkavállaló esetén 27.265 Ft növekedést jelent.
 • Ugyanakkor megjegyezzük, hogy összességében a közterhek is növekednek a szocho csökkentés és a szakho eltörlés ellenére.
 • Egyéni- és társas vállalkozóként a társadalombiztosítási járulék alapja legalább a minimálbér, szakképzettséget igénylő tevékenység esetén a garantált bérminimum. Ez alapján egy vállalkozó társadalombiztosítási járulék befizetése megegyezik a munkavállaló táblázatban ismertetett befizetéseivel.

A szociális hozzájárulási adó csökkentése és a szakképzési hozzájárulás beépítése a szocho-ba

 • A szociális hozzájárulási adó mértéke – a korábban tervezett 2022. július 1-jei módosítás helyett – már 2022. január 1-jétől 15,5%-ról 13%-ra csökken.
 • A 1,5%-os szakképzési hozzájárulás, mint önálló adónem 2022. január 1-jével megszűnik (korábban ezt a változást is 2022. július 1-jére ütemezték volna) és a kapcsolódó szabályok (például kedvezmények, részben átdolgozva) beépülnek a Szocho törvénybe.
 • A hatályvesztéssel összefüggésben azonban 2021. december hónapra még be kell vallani és meg kell fizetni a szakhot, amelynek határideje 2022. január 12-e. A 2021. adóévben befizetett előleg és a 2021. adóévre vonatkozó nettó kötelezettség adózó javára mutatkozó különbözetét a vállalkozás 2022-ben visszaigényelheti.
 • A minimálbér növekedésével a szocho plafon is növekszik 2022. évtől 4.800.000 Ft-ra (2021-re vonatkozólag ez kb. 4 millió Ft).

Jövedelemadó és szocho alap változása magánszemélyek adómegállapításakor 89%-ra növekszik

 • Minden olyan jövedelem után, amivel kapcsolatban a magánszemély az szja és a szocho megfizetésére kötelezett (pl. nem kifizetőtől származó egyéb jövedelem) a megállapított jövedelem 87%-át kell tényleges adóalapnak tekinteni 2021-ben. Ez a mérték (adóelőleg-alap tekintetében is) 2022. január 1-jétől 89%-ra növekszik a szocho-kulcs csökkenés eredményeként.

Távmunkavégzés költségtérítése szja-mentes marad

 • A veszélyhelyzet meghosszabbításával továbbra is szja-mentes marad a munkáltató költségtérítése, amit a munkavállaló a távmunkában (home-office-ban) töltött napokra kap, amelynek maximuma a minimálbér 10%-a.

Adóvisszatérítés gyermeket nevelők részére

 • A gyermeket nevelő családok személyi jövedelemadó visszatérítésre jogosultak 2022-ben a 2021. adóévre befizetett szja-juk tekintetében.
 • Az adóvisszatérítés a családi kedvezményre jogosultaknak, azaz a családi pótlékra jogosultaknak (házastárs, bejegyzett élettárs, szülőtárs) és a gyermeket váró szülőknek jár, ha a magzat élettartama elérte 2021. december 31-ig a 91. napot.
 • A visszatérítés a kisadózókra (KATA-nál 25%-os mértékben) és az EKHO szerint adózókra is vonatkozik.
 • Egyes magánszemélyeknek az ún. VISSZADÓ nyomtatványt kell még 2021. december 31-ig kitölteniük és benyújtaniuk az adóhatóság felé. Ez az ügyfélkapun könnyen megtehető. A visszatérítést 2022. február 15-ig az adóhatóság a megadott bankszámlára vagy postai címre teljesíti.
 • A témában az alábbi linken olvashat részletszabályokat.

Kriptojövedelem

 • A kripto ügyletekből származó jövedelmek (nyereségek) adózása rendkívül kedvezően változik 2022-től, amelyről itt olvashat részletesebben. A módosítások lényege, hogy 15% szja mellett adózik a kriptoműveletek profitja, mint külön adózó jövedelem, emellett ún. adókiegyenlítésre is van lehetőség. Továbbá egyfajta amnesztia is érvényesíthető a korábbi kripto ügyletek vonatkozásában elévülési időn belül.

Négy gyermekes anyák szja kedvezménye

 • 2022-től bentlakásos szociális intézményben élő gyermekre is érvényesíteni lehet a teljes szja mentességet az anyának, ha gyermekével tartja a kapcsolatot és szülői felügyeleti joga fennáll gyermekével.
 • Az anyának nem kell minden évben nyilatkozatot tennie, ha a feltételekben nincs változás és 2021-ben már tett nyilatkozatot.

25 év alattiak kedvezménye

 • 2022. január 1-jétől meghatározott jövedelemtípusokra (pl. nem önálló tevékenység többsége) és maximált összegben a 25 év alattiak szja kedvezményre jogosultak, melyről részletesebben itt olvashat.

Cafetéria – a SZÉP-kártya alszámlái átjárhatók maradnak

 • 2022-től ugyan már nem lesz szocho-mentes a SZÉP-kártyára juttatott összeg, de a kártya egyes alszámlái közötti átjárás 2022. december 31-ig meghosszabbításra került, azaz a kártya bármelyik zsebéből lehet fizetni a szolgáltatásokért.
 • Szintén változás a SZÉP-kártyával kapcsolatban, hogy az alszámlákon lévő összeg 2022. február 1. és 2022. május 31. között élelemiszer vásárlására is felhasználható (kivéve az alkohol-, illetve dohányterméket).
 • A SZÉP-kártyához hasonlóan a reprezentáció és üzleti ajándék vonatkozásában is megszűnik a szocho-mentesség 2022. január 1-jével. A kedvezményes szocho-kezelés megszűnésére vonatkozó adóhatósági tájékoztató ezen a linken található.

Kerékpár magáncélra

 • A kifizetőtől kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített magáncélú használatára kapott kerékpár 2022-től teljesen adómentes juttatásnak tekintendő magánszemély esetében. Ebbe nemcsak a kerékpár, hanem az azzal kapcsolatos szervízköltségek is beletartoznak.

TAO, KATA, KIVA és átalányadó

A TAO főbb változásai

 • 2022-től a hibrid gazdálkodó szervezet is belföldi adózónak minősül. A szabályról korábbi cikkünkben
 • A KKV-k beruházásai esetén tovább csökken a fejlesztési adókedvezményre jogosító értékhatár 2022. január 1-jétől. Kisvállalkozás esetén 200 millió Ft helyett 50 millió Ft-tól, középvállalkozás esetén pedig 300 millió Ft helyett 100 millió Ft-tól lehet igénybe venni az adókedvezményt.
 • 2022-től szűkül a csoportos társasági adóalanyiságot választó adóalanyok köre, azaz nem választhatja ezt az adóalanyiságot a nonprofit gazdasági társaság, a szociális szövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az iskolaszövetkezet.
 • Szűkül az adóparadicsomoknak tekintett országok köre az Európai Unió Tanácsa által vezetett feketelista alapján elfogadott kormányrendelet szerint. 2021. december 31-től már csak 9 ország tartozik ebbe a körbe (például az Amerikai Virgin-szigetek, Panama vagy a Fidzsi-szigetek), miután Anguilla, a Dominikai Közösség és a Seychelle-szigetek kikerültek a feketelistáról. A feketelistán szereplő országokban adóügyi illetőséggel rendelkező külföldi személyek és telephelyek nem mentesülhetnek az ún. ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó korlátozások alól.

KATA ellátási alap növekedése

 • A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül és valamennyi ellátásra jogosult. Az ellátások számításának alapja jelenleg havi 102.000 Ft (50.000 Ft-os KATA fizetése esetén), magasabb összegű tételes adó (75.000 Ft-os KATA) fizetése esetén 170.000 Ft, amely 2022. január 1-jétől 108.000, illetve 179.000 Ft-ra növekszik.

KIVA adómérték 1 százalékpontos csökkenése

 • A kisvállalati adó, illetve adóelőleg alapja 2022. január 1-jétől 11%-ról 10%-ra csökken.

Kedvező átalányadózási szabályok és költséghányadok egyéni vállalkozóknál

 • 2022. január 1-jétől kedvezőbbek lesznek az átalányadózás szabályai, mivel az átalányadózó egyéni vállalkozók jövedelme adómentes lesz az éves minimálbér összegének feléig, azaz 2022-ben 1.200.000 Ft-ig.
 • Az átalányadózó egyéni vállalkozók fő szabály szerint 40%-os mértékű költségátalányt érvényesíthetnek a bevételükkel szemben. Ha figyelembe vesszük a fent említett adómentes határt, akkor 2 millió Ft bevételig nem kell szja-t fizetniük.
 • Bizonyos tevékenységek esetén (pl. fodrász, fényképész, számítógép-javító, taxis) ez a mérték 80%, kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetében pedig 90%. Így az adómentes bevételi határ az első esetben 6 millió Ft, míg a kiskereskedőknél 12 millió Ft lesz.
 • Az átalányadózás változásairól részletesebben itt olvashatnak.

EKHO

13%-ra csökken az ekho

 • A szocho mértékének változásával összefüggésben változik az ekho mértéke is. Az ekhoalap összege után 15,5% helyett 2022. január 1-jétől 13% ekhót kell fizetni.

ÁFA

 • Adómentességet vezetnek be az Európai Bizottság vagy az uniós jog által létrehozott ügynökség és szerv általi olyan beszerzésekre, melyek a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében, ezen intézményekre ruházott feladatok ellátásához szükséges. Az adómentességi előírásokat a hatálybalépést megelőzően 2020. december 31-ét követően teljesített ügyletekre is alkalmazni kell.
 • A fordított adózás szabályai fognak továbbra is érvényesülni egyes gabona-, illetve acélipari termékek értékesítése, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetén 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig. Annak érdekében, hogy ez a szabály a későbbiekben meghosszabbítható legyen a 2022. július 1-jétől esedékes erre a szektorra vonatkozó fordított adózás megszüntetésére irányuló szabályt hatályon kívül helyezték.
 • Szintén hatályon kívül helyezik az eÁfa bevallástervezettel kapcsolatos rendelkezéseket (amelyek első körben 2021 júliusában léptek volna hatályba). Azaz bizonytalan időre az áfa bevallások adózói kiajánlása elhalasztódik.
 • Nem kell nyugtát adni abban az esetben, ha az ellenértéket automataberendezéssel szedik be.

HELYI ADÓK

Marad az 1%-os iparűzési adó a KKV-nak 2022-re és helyi adó moratórium is lesz

 • A KKV-k számára a korábbi feltételekkel azonosan az iparűzési adó (HIPA) mértéke a 2022. adóévben továbbra is legfeljebb 1% lehet, ahogy 2021-ben.
 • A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatot kell tenni 2022. február 25-ig (ha korábban nem tettek az érintettek) az adóhatóságnak, amelyben a vállalkozó rögzíti, hogy KKV-nak minősült a 2021. évben vagy a 2022. évben várhatóan annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti, ha nem tette meg korábban.
 • Korábban új helyi és települési adó bevezetési, valamint adóemelési moratóriumot állapítottak meg a 2021. évre a települési önkormányzatok számára, amelynek hatályát a 2022. évben is fenntartják.

KISKERESKEDELMI ADÓ

Emelkedik a kiskereskedelmi adó mértéke

 • Gyorsított eljárásban fogadták el az élelmiszerláncokat és kiskereskedelmi adót érintő módosításokat annak érdekében, hogy az élelmiszerpazarlás környezeti, gazdasági és társadalmi hatásait mérsékeljék és az élelmiszerhulladék nagyságát csökkentésék.
 • A módosítás kitér a kiskereskedelmi adóra, amelynek mértéke az adóalap 100 milliárd Ft-ot meghaladó része után 2,5% helyett február 1-jétől 2,7%-ra növekszik.

ADÓZÁS RENDJE

Adminisztrációs kötelezettség az adóvisszatérítés megkönnyítésére

 • A gyermeket nevelő családok számára 2022-ben járó adóvisszatérítés gyors és hatékony, az érintett jogosultaktól a lehető legkisebb adminisztrációs közreműködést igénylő végrehajtása érdekében rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő a családi pótlékot folyósító kincstár, illetve a családtámogatási kifizetőhelyként működő, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium számára az adóhatóság felé.
 • Az adatszolgáltatás tartalmazza a jogosult gyermek, házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs személyes adatait, családi állapotát, gyermek tanulói jogviszonyának tényét, számlaszámot, várandósság tényét, házassági/élettársi kapcsolattal összefüggő adatokat.

Fizetési kedvezményre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok

 • Fizetési kedvezményekre vonatkozó kérelem 2022. június 30-ig terjeszthető elő a veszélyhelyzetre tekintettel.
 • Ennek keretében természetes személynek az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhető.
 • Lehetőség van nem természetes személy adózónak az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de 5 millió Ft-ot meg nem haladó összegben mérsékelni. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

EGYÉB VÁLTOZÁSOK

Regionális támogatási térkép

 • Az Európai Bizottság elfogadta a 2022. január 1. és 2027. december 31. között alkalmazandó regionális támogatási térképet. Az előző időszakhoz képest változás, hogy Pest megye „a” régióként 0%/20%/35% helyett 50%-os (nagyvállalkozásokra vonatkozó) maximális intenzitással szerepel a térképen, azonban Budapest továbbra sem támogatható. A támogatási intenzitás Közép-Dunántúl esetén 35%-ról 30%-ra csökken, míg a Nyugat-Dunántúl térsége esetén 25%-ról 30%-ra emelkedik. A többi régió támogatási intenzitása változatlan, azaz 50% az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban. Változatlan továbbá az is, hogy az említett támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők. Bővebb tájékoztatás a TVI honlapján található.

Pénzügyi szervezetek különadója

 • A tőzsdei, árutőzsdei és kockázati tőkealapkezelők pénzügyi szervezetek különadó-kötelezettsége 2022-től megszűnik.

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló tv. módosítása

 • 2022-ben 6.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra nő a Start számlára (közismertebb nevén a babakötvényhez kapcsolódóan) befizetett összeg utáni támogatás maximuma, illetve 12.000 Ft-ról 24.000 Ft-ra nő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket és a Magyarországon nevelésbe vett gyermeket a Start számlára történő befizetéstől függetlenül is megillető támogatás.
Tags: No tags